جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر لاران

مدرسه نور
نور
دخترانه - دبستان چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه معرفت سود جان
معرفت سود جان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه فروغ
فروغ
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه وحدت آقبلاغ
وحدت آقبلاغ
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه میثاق 1 سورشجان
میثاق 1 سورشجان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه مدرس 1سورشجان
مدرس 1سورشجان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه فروغ 1هارونی
فروغ 1هارونی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه فردوسی سورشجان
فردوسی سورشجان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه صالح کتک
صالح کتک
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه شهید مطهری سودجان
شهید مطهری سودجان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه شهید مدنی 1مصطفی آباد
شهید مدنی 1مصطفی آباد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه شهید فرجی فتح آباد
شهید فرجی فتح آباد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه شهید بهشتی 1وانان
شهید بهشتی 1وانان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه شادی
شادی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه سروش 1سورشجان
سروش 1سورشجان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه حضرت یونس 1خوی
حضرت یونس 1خوی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه حضرت زینب 1وانان
حضرت زینب 1وانان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه حضرت رقیه 1خوی
حضرت رقیه 1خوی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه حافظ 1 مرغملک
حافظ 1 مرغملک
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه امید انقلاب 1 مصطفی آباد
امید انقلاب 1 مصطفی آباد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه امام محمد باقر سورشجان
امام محمد باقر سورشجان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه 13 آبان اسد آباد
13 آبان اسد آباد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه فدک
فدک
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه کوثر وانان
کوثر وانان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه شهدا سورشجان
شهدا سورشجان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه یاسین
یاسین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه مرضیه
مرضیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه فدک
فدک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه فجر
فجر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه عمار
عمار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه شهید عزیزی
شهید عزیزی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه شهدا
شهدا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه ستایش
ستایش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه یاسین هارونی
یاسین هارونی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه معراج
معراج
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه فرهنگ خوی
فرهنگ خوی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه فارابی مرغملک
فارابی مرغملک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه راهیان دانش
راهیان دانش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه بهار
بهار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه امام علی سودجان
امام علی سودجان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه امام خمینی وانان
امام خمینی وانان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه عفاف مرغملک
عفاف مرغملک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه حجاب
حجاب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه حضرت معصومه (ع)
حضرت معصومه (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه امیر کبیر
امیر کبیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه الزهرا
الزهرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه جوادالائمه (ع)
جوادالائمه (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
دخترانه - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه سروش سودجان
سروش سودجان
نامشخص - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه شکوفه ها
شکوفه ها
نامشخص - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه ولی عصر
ولی عصر
نامشخص - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه ولايت
ولايت
نامشخص - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه میثم تمار
میثم تمار
نامشخص - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه عفت
عفت
نامشخص - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه سروش
سروش
نامشخص - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه سبحان
سبحان
نامشخص - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه دهخدا
دهخدا
نامشخص - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه خلیج فارس
خلیج فارس
نامشخص - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه حضرت مریم
حضرت مریم
نامشخص - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه پیام شهید
پیام شهید
نامشخص - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری لاران
مدرسه بهشت آئین
بهشت آئین
نامشخص - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری لاران
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر لاران را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر لاران انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر لاران ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر لاران را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.