سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان سمنان شهر گرمسار

مدرسه کاردانش مقام معظم رهبری
کاردانش مقام معظم رهبری
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان گرمسار
مدرسه کاردانش سما
کاردانش سما
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان گرمسار
مدرسه کاردانش بنت الهدی
کاردانش بنت الهدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان گرمسار
مدرسه کاردانش امام علی (ع)
کاردانش امام علی (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان گرمسار
مدرسه کاردانش شهید مطهری
کاردانش شهید مطهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان گرمسار
مدرسه کاردانش فاطمه الزهرا
کاردانش فاطمه الزهرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان گرمسار
مدرسه کاردانش بهار
کاردانش بهار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان گرمسار
مدرسه کاردانش سما
کاردانش سما
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان گرمسار
مدرسه سما ایوانکی
سما ایوانکی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی سمنان گرمسار
مدرسه سما گرمسار
سما گرمسار
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی سمنان گرمسار
مدرسه علوی
علوی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سمنان گرمسار
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سمنان گرمسار
مدرسه ابوریحان بیرونی
ابوریحان بیرونی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سمنان گرمسار
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سمنان گرمسار
مدرسه سما
سما
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی سمنان گرمسار
مدرسه شاهد
شاهد
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه البرز
البرز
پسرانه - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه ولی عصر (عج) 7
ولی عصر (عج) 7
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه ولی عصر (عج) 6
ولی عصر (عج) 6
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه ولی عصر (عج) 3
ولی عصر (عج) 3
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه ولی عصر (عج) 1
ولی عصر (عج) 1
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه وصال
وصال
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه نور
نور
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه میرزا تقی خان امیر کبیر
میرزا تقی خان امیر کبیر
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه مهدیه
مهدیه
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه مسلم بن عقیل
مسلم بن عقیل
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه مریم
مریم
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه مالک اشتر
مالک اشتر
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه گلستان
گلستان
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه کمیل
کمیل
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه کاوش
کاوش
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه فضیلت
فضیلت
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه فرشتگان سما
فرشتگان سما
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه فرزانه
فرزانه
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه فدک
فدک
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه فجر
فجر
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه علامه ایوان کی
علامه ایوان کی
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه علامه امینی
علامه امینی
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه عشایری سنگاب
عشایری سنگاب
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه عرفان دانش
عرفان دانش
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه صدرالشریعه
صدرالشریعه
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه صدر
صدر
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه شهید هاشمی نژاد
شهید هاشمی نژاد
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه شهدا
شهدا
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه شمس
شمس
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه سید جمال الدین اسدآبادی
سید جمال الدین اسدآبادی
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه سما ایوانکی
سما ایوانکی
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه سما
سما
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه سعادت
سعادت
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه ستارگان سما
ستارگان سما
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه زینب (س)
زینب (س)
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه زکریای رازی
زکریای رازی
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه ریحانه النبی
ریحانه النبی
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه رهنما
رهنما
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه رحمان
رحمان
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه دانش
دانش
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه خدیجه
خدیجه
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه حیات
حیات
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه حافظ
حافظ
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه حاج حسین کیایی
حاج حسین کیایی
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه جمعه
جمعه
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه ثنا
ثنا
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
مدرسه توحید
توحید
نامشخص - دبستان سمنان گرمسار
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان سمنان شهر گرمسار را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان سمنان شهر گرمسار انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان سمنان شهر گرمسار ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان سمنان شهر گرمسار را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.