جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان ایلام شهر چوار

مدرسه کاردانش تزکیه
کاردانش تزکیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام چوار
مدرسه شهید منتظری
شهید منتظری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام چوار
مدرسه نور
نور
نامشخص - دبستان ایلام چوار
مدرسه منتظر قائم
منتظر قائم
نامشخص - دبستان ایلام چوار
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دبستان ایلام چوار
مدرسه معراج
معراج
نامشخص - دبستان ایلام چوار
مدرسه محراب
محراب
نامشخص - دبستان ایلام چوار
مدرسه کوشا
کوشا
نامشخص - دبستان ایلام چوار
مدرسه کرامت
کرامت
نامشخص - دبستان ایلام چوار
مدرسه قدس گلزار
قدس گلزار
نامشخص - دبستان ایلام چوار
مدرسه فجر
فجر
نامشخص - دبستان ایلام چوار
مدرسه فتح المبین
فتح المبین
نامشخص - دبستان ایلام چوار
مدرسه شیرودی
شیرودی
نامشخص - دبستان ایلام چوار
مدرسه شهید نوروزی
شهید نوروزی
نامشخص - دبستان ایلام چوار
مدرسه شهید صالحی
شهید صالحی
نامشخص - دبستان ایلام چوار
مدرسه شهید رستمی
شهید رستمی
نامشخص - دبستان ایلام چوار
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دبستان ایلام چوار
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دبستان ایلام چوار
مدرسه شهید همتی
شهید همتی
نامشخص - دبستان ایلام چوار
مدرسه شهید محمدزاده
شهید محمدزاده
نامشخص - دبستان ایلام چوار
مدرسه شهید محسنی
شهید محسنی
نامشخص - دبستان ایلام چوار
مدرسه شهید کشوری
شهید کشوری
نامشخص - دبستان ایلام چوار
مدرسه شهید فکوری
شهید فکوری
نامشخص - دبستان ایلام چوار
مدرسه شهید رشیدی چمژیه
شهید رشیدی چمژیه
نامشخص - دبستان ایلام چوار
مدرسه شهید صید کرمی
شهید صید کرمی
نامشخص - دبستان ایلام چوار
مدرسه شهید دانشگر
شهید دانشگر
نامشخص - دبستان ایلام چوار
مدرسه شهید امین شامحمدی
شهید امین شامحمدی
نامشخص - دبستان ایلام چوار
مدرسه شهدای محراب
شهدای محراب
نامشخص - دبستان ایلام چوار
مدرسه شهدای پاچم دهارون
شهدای پاچم دهارون
نامشخص - دبستان ایلام چوار
مدرسه شهدا
شهدا
نامشخص - دبستان ایلام چوار
مدرسه شاکرین
شاکرین
نامشخص - دبستان ایلام چوار
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
نامشخص - دبستان ایلام چوار
مدرسه سعادت
سعادت
نامشخص - دبستان ایلام چوار
مدرسه رسالت
رسالت
نامشخص - دبستان ایلام چوار
مدرسه رحمت آبزا
رحمت آبزا
نامشخص - دبستان ایلام چوار
مدرسه دانش
دانش
نامشخص - دبستان ایلام چوار
مدرسه حقیقت
حقیقت
نامشخص - دبستان ایلام چوار
مدرسه حضرت معصومه (س)
حضرت معصومه (س)
نامشخص - دبستان ایلام چوار
مدرسه حر
حر
نامشخص - دبستان ایلام چوار
مدرسه جهاد
جهاد
نامشخص - دبستان ایلام چوار
مدرسه تلاش
تلاش
نامشخص - دبستان ایلام چوار
مدرسه انصار
انصار
نامشخص - دبستان ایلام چوار
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دبستان ایلام چوار
مدرسه ارشاد
ارشاد
نامشخص - دبستان ایلام چوار
مدرسه 19دی مورت
19دی مورت
نامشخص - دبستان ایلام چوار
مدرسه حجاب
حجاب
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام چوار
مدرسه  امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام چوار
مدرسه خدیجه کبری (س)
خدیجه کبری (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام چوار
مدرسه فضیلت
فضیلت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام چوار
مدرسه فاطمه زهرا (س)
فاطمه زهرا (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام چوار
مدرسه غلامرضا ارکوازی
غلامرضا ارکوازی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام چوار
مدرسه علم وصنعت
علم وصنعت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام چوار
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام چوار
مدرسه شهید صفر سلیمانی
شهید صفر سلیمانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام چوار
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام چوار
مدرسه پیامبراعظم (ص)
پیامبراعظم (ص)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام چوار
مدرسه باقرالعلوم
باقرالعلوم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام چوار
مدرسه راه دور ام البنین
راه دور ام البنین
نامشخص - دوره اول متوسطه ایلام چوار
مدرسه راه دورشهدای چوار
راه دورشهدای چوار
نامشخص - دوره اول متوسطه ایلام چوار
مدرسه شهید پاوند
شهید پاوند
نامشخص - دوره اول متوسطه ایلام چوار
مدرسه شهید یعقوبی
شهید یعقوبی
نامشخص - دوره اول متوسطه ایلام چوار
مدرسه حضرت زینب
حضرت زینب
نامشخص - دوره اول متوسطه ایلام چوار
مدرسه شهید عزیزی
شهید عزیزی
نامشخص - دوره اول متوسطه ایلام چوار
مدرسه صدیقه کبری
صدیقه کبری
نامشخص - دوره اول متوسطه ایلام چوار
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
نامشخص - دوره اول متوسطه ایلام چوار
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان ایلام شهر چوار را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان ایلام شهر چوار انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان ایلام شهر چوار ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان ایلام شهر چوار را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.