سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خوزستان شهر اندیکا

مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
دخترانه - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه شهید عبدالرضا کریمپور
شهید عبدالرضا کریمپور
دخترانه - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه شهید قدوسی
شهید قدوسی
دخترانه - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه آب نرکسی
آب نرکسی
دخترانه - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه شهید قدوسی
شهید قدوسی
پسرانه - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه شهید مجید ورناصری زاده
شهید مجید ورناصری زاده
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه هنرمزارنده
هنرمزارنده
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه ولی عصر(عج)
ولی عصر(عج)
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه نظرآباد
نظرآباد
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه نظامی صالحان
نظامی صالحان
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه مالك اشتر
مالك اشتر
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه مافگه
مافگه
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه گرگه ها
گرگه ها
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه گرتین شهو
گرتین شهو
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه کریم آباد
کریم آباد
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه کارون
کارون
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه قلعه سنگر
قلعه سنگر
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه قلعه برون
قلعه برون
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه قلعه بردی
قلعه بردی
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه قاسمی آباد
قاسمی آباد
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه قاسم آباد
قاسم آباد
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه فرهاد آباد
فرهاد آباد
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه غلامحسین آباد
غلامحسین آباد
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه صالح کوتاه
صالح کوتاه
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه شیرکش آباد دوراب
شیرکش آباد دوراب
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه شهید محمود محمدی
شهید محمود محمدی
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه شهید محمد محبی
شهید محمد محبی
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه شهید کاچی قلعه
شهید کاچی قلعه
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه شهید غلامعباس نظر پور
شهید غلامعباس نظر پور
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه شهید غلامحسین کتکی
شهید غلامحسین کتکی
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه شهید علی عسگرکوه زادمحمدی
شهید علی عسگرکوه زادمحمدی
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه شهید عباسپور
شهید عباسپور
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه شهید سیاوش کاظمی
شهید سیاوش کاظمی
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه شهید خیراله نظرپور
شهید خیراله نظرپور
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه شهید جمالپور
شهید جمالپور
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه شهید البرز اسکندری
شهید البرز اسکندری
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه شهرک یاسر
شهرک یاسر
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه شهدای فرامرزی
شهدای فرامرزی
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه شریعت آبادچزی
شریعت آبادچزی
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه سینا
سینا
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه سیدرجب
سیدرجب
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه سنگ بست کوشک
سنگ بست کوشک
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه سرتنگ دولاب
سرتنگ دولاب
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه سرپر آوجدان
سرپر آوجدان
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه رستم آباد
رستم آباد
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه دیم آب
دیم آب
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه دوراب
دوراب
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه دوبلوطان
دوبلوطان
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه حافظ
حافظ
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه چگارمان
چگارمان
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه چشمه حقی
چشمه حقی
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه پاره
پاره
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه بهمن آباد
بهمن آباد
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه بنه حیدر
بنه حیدر
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه بزگ آباد
بزگ آباد
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه آیت اله طالقانی
آیت اله طالقانی
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه آبکره
آبکره
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه آب نرگسی
آب نرگسی
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه آب قلعه
آب قلعه
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه آب بید
آب بید
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
مدرسه آب اناری
آب اناری
نامشخص - دبستان خوزستان اندیکا
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خوزستان شهر اندیکا را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خوزستان شهر اندیکا انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خوزستان شهر اندیکا ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خوزستان شهر اندیکا را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.