چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان همدان شهر قروه درجزین قروه درجزین

مدرسه کاردانش نیکان
کاردانش نیکان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان قروه درجزین
مدرسه کاردانش امیرکبیر
کاردانش امیرکبیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان قروه درجزین
مدرسه حرفه ای دارالفنون
حرفه ای دارالفنون
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی همدان قروه درجزین
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
دخترانه - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه امام خمینی
امام خمینی
پسرانه - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه مباشر کاشانی ناکین
مباشر کاشانی ناکین
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه غدیر
غدیر
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه عمار جاورسجین
عمار جاورسجین
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه علامه مجلسی سنگرانکوه
علامه مجلسی سنگرانکوه
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه عطار گیودره
عطار گیودره
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه طلوع شوند
طلوع شوند
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه شهید خیارائی شنجور
شهید خیارائی شنجور
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه شهید احمدی کرفس
شهید احمدی کرفس
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه شهید هادی احمدی
شهید هادی احمدی
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه شهید نعمتی
شهید نعمتی
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه شهید نجفی
شهید نجفی
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه شهید لشگری
شهید لشگری
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه شهید فکوری قروه
شهید فکوری قروه
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه شهید حسینی قروه
شهید حسینی قروه
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه شهید حجت الاسلام تقی یوسفی
شهید حجت الاسلام تقی یوسفی
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه شهید باهنر سیلک
شهید باهنر سیلک
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه شهید مصطفی خمینی عمان
شهید مصطفی خمینی عمان
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه شهید کلاهدوز قراقیه
شهید کلاهدوز قراقیه
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه شهید علی قرائی منوچهر
شهید علی قرائی منوچهر
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه شهید هادی احمدی 1
شهید هادی احمدی 1
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه شهید مهدوی عمان
شهید مهدوی عمان
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه شهید شوندی حکان
شهید شوندی حکان
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه شهید رضایی وسمق
شهید رضایی وسمق
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه شهید داود احمدی
شهید داود احمدی
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه شهید خلجی سایان
شهید خلجی سایان
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه شهید بهشتی سنقرآباد
شهید بهشتی سنقرآباد
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه شهید اکبری
شهید اکبری
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه شهدا احمدآباد و کمندان
شهدا احمدآباد و کمندان
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه شهدا کرفس
شهدا کرفس
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه شمس عین آباد
شمس عین آباد
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه سیزده آبان بهکندان
سیزده آبان بهکندان
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه سعدی قروه
سعدی قروه
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه زهره احمدی مزرعه صارم
زهره احمدی مزرعه صارم
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه زکیه قروه
زکیه قروه
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه فجر
فجر
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه فاطمیه شرکت زراعی
فاطمیه شرکت زراعی
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه سبحان
سبحان
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه بعثت سوزن
بعثت سوزن
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه امام صادق نظام آباد
امام صادق نظام آباد
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه دانش 1
دانش 1
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه خرد تموزان
خرد تموزان
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه پیامبر رحمت (ص)
پیامبر رحمت (ص)
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه پویا
پویا
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه پروین کرفس
پروین کرفس
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه پانزده خرداد ولاشجرد
پانزده خرداد ولاشجرد
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه پانزده خرداد دلوجردین
پانزده خرداد دلوجردین
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه بیست و دوبهمن رکین
بیست و دوبهمن رکین
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه بابا طاهر درجزین
بابا طاهر درجزین
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه امین پشتجین
امین پشتجین
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه اشرفی اصفهانی مسینک
اشرفی اصفهانی مسینک
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه ابو سعید 2
ابو سعید 2
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه شهید هادی غلامی اعتبار
شهید هادی غلامی اعتبار
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه شهید محمد حکانی
شهید محمد حکانی
نامشخص - دبستان همدان قروه درجزین
مدرسه شهید دکتر بهشتی قروه
شهید دکتر بهشتی قروه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری همدان قروه درجزین
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری همدان قروه درجزین
مدرسه کیمیا
کیمیا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری همدان قروه درجزین
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری همدان قروه درجزین
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان همدان شهر قروه درجزین قروه درجزین را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان همدان شهر قروه درجزین قروه درجزین انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان همدان شهر قروه درجزین قروه درجزین ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان همدان شهر قروه درجزین قروه درجزین را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.