پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان فارس شهر کامفیروز

مدرسه کاردانش حلیمه سعدیه
کاردانش حلیمه سعدیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس کامفیروز
مدرسه یگانه
یگانه
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه هفده شهریور
هفده شهریور
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه هدف
هدف
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه هدایت
هدایت
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه هاجر 1
هاجر 1
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه ولی عصر (عج)
ولی عصر (عج)
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه نرجس
نرجس
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه مهرگان
مهرگان
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه ملا صدرا
ملا صدرا
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه محمد رسو ل الله (ص)
محمد رسو ل الله (ص)
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه محبان اهل بیت
محبان اهل بیت
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه فضیلت
فضیلت
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه فرهنگیان 1
فرهنگیان 1
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه فرشتگان
فرشتگان
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه فرزانگان 1
فرزانگان 1
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه فاطمه الزهرا (س)
فاطمه الزهرا (س)
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه علم و صنعت
علم و صنعت
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه علامه امینی
علامه امینی
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه عرفان
عرفان
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه شهید رجائی
شهید رجائی
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه شهید حمزه اسدی
شهید حمزه اسدی
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه شهید حسین فهمیده
شهید حسین فهمیده
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه شهید نور بخش
شهید نور بخش
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه شهید نظری خواجه
شهید نظری خواجه
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه شهید صفر قلی عیدی پور 1
شهید صفر قلی عیدی پور 1
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه شهید صدوقی
شهید صدوقی
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه شهید دکتر مفتح
شهید دکتر مفتح
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه شهید دستغیب
شهید دستغیب
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه شهید بشیری
شهید بشیری
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه شهید براتعلی یاری کربلایی
شهید براتعلی یاری کربلایی
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه شهید عبدالعلی حق پرست
شهید عبدالعلی حق پرست
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه شهید وحید رفیعی
شهید وحید رفیعی
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه شهید نوروز محمدی
شهید نوروز محمدی
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه شهید محمد منتظری
شهید محمد منتظری
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه شهید عیدی محمد رحیمی1
شهید عیدی محمد رحیمی1
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه شهید عوض اله نظری
شهید عوض اله نظری
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه شهید عطاء الله مهدی پور
شهید عطاء الله مهدی پور
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه شهید ایرج حجازی
شهید ایرج حجازی
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه شهدای شمس
شهدای شمس
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه شریعتی
شریعتی
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه سروش
سروش
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه حضرت فاطمه زهرا (س)
حضرت فاطمه زهرا (س)
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه توحید
توحید
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه پیروزی اسلام
پیروزی اسلام
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه پیام
پیام
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه پروین محسنی زاده
پروین محسنی زاده
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه بعثت1
بعثت1
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه آیت الله طالقانی
آیت الله طالقانی
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه ایثار
ایثار
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه امام سجاد (ع)
امام سجاد (ع)
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه ابوذر
ابوذر
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه شهید خدا کرم قاسمی
شهید خدا کرم قاسمی
نامشخص - دبستان فارس کامفیروز
مدرسه شهید قشقائی
شهید قشقائی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری فارس کامفیروز
مدرسه هاجر
هاجر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس کامفیروز
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان فارس شهر کامفیروز را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان فارس شهر کامفیروز انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان فارس شهر کامفیروز ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان فارس شهر کامفیروز را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.