جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده تهرانسر

مدرسه هاجر1
هاجر1
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 9
مدرسه سیدالشهدا
سیدالشهدا
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 9
مدرسه علامه مجلسی 2
علامه مجلسی 2
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 9
مدرسه علامه مجلسی 1
علامه مجلسی 1
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 9
مدرسه حضرت ولی عصر (عج)
حضرت ولی عصر (عج)
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 9
مدرسه ره پویان
ره پویان
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 9
مدرسه محمد رسول الله
محمد رسول الله
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 9
مدرسه دانشمندان فردا
دانشمندان فردا
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 9
مدرسه ره پویان
ره پویان
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 9
مدرسه حضرت ولی عصر (عج)
حضرت ولی عصر (عج)
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 9
مدرسه میثاق 2
میثاق 2
دخترانه - دبستان تهران منطقه 9
مدرسه امام حسن 1
امام حسن 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 9
مدرسه آزادگان 1
آزادگان 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 9
مدرسه عصمت 1
عصمت 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 9
مدرسه پروین اعتصامی 2
پروین اعتصامی 2
دخترانه - دبستان تهران منطقه 9
مدرسه هاجر 1
هاجر 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 9
مدرسه هاجر 2
هاجر 2
دخترانه - دبستان تهران منطقه 9
مدرسه امید انقلاب 1
امید انقلاب 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 9
مدرسه پاسداران اسلام 1
پاسداران اسلام 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 9
مدرسه هفتم آذر 1
هفتم آذر 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 9
مدرسه محمدرسول اله 1
محمدرسول اله 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 9
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
پسرانه - دبستان تهران منطقه 9
مدرسه بیست و دوی بهمن 1
بیست و دوی بهمن 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 9
مدرسه فارابی
فارابی
پسرانه - دبستان تهران منطقه 9
مدرسه شهید دستغیب 1
شهید دستغیب 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 9
مدرسه یاران انقلاب 1
یاران انقلاب 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 9
مدرسه دانش 1
دانش 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 9
مدرسه طراوت
طراوت
دخترانه - دبستان تهران منطقه 9
مدرسه حضرت ولی عصر (عج)
حضرت ولی عصر (عج)
دخترانه - دبستان تهران منطقه 9
مدرسه ولی عصر 1
ولی عصر 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 9
مدرسه دانشمندان فردا
دانشمندان فردا
پسرانه - دبستان تهران منطقه 9
مدرسه ره پویان
ره پویان
پسرانه - دبستان تهران منطقه 9
مدرسه حضرت ولی عصر (عج)
حضرت ولی عصر (عج)
پسرانه - دبستان تهران منطقه 9
مدرسه ولیعصر 1
ولیعصر 1
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 9
مدرسه شهید دستغیب 1
شهید دستغیب 1
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 9
مدرسه شهید ان اکبری
شهید ان اکبری
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 9
مدرسه شهید سرخیل
شهید سرخیل
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 9
مدرسه میثاق 1
میثاق 1
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 9
مدرسه شهدای سیزده آبان
شهدای سیزده آبان
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 9
مدرسه شهید عطایی
شهید عطایی
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 9
مدرسه امام حسین 1
امام حسین 1
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 9
مدرسه دانش 1
دانش 1
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 9
مدرسه ره پویان علم
ره پویان علم
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 9
مدرسه طراوت
طراوت
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 9
مدرسه ولی عصر 1
ولی عصر 1
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 9
مدرسه صبا
صبا
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 9
مدرسه حضرت ولی عصر (عج)
حضرت ولی عصر (عج)
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 9
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده تهرانسر را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده تهرانسر انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده تهرانسر ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده تهرانسر را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.