سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان قزوین شهر طارم سفلی

مدرسه کاردانش زنده یاد کریم رحمانی
کاردانش زنده یاد کریم رحمانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش قزوین طارم سفلی
مدرسه کاردانش الزهراء
کاردانش الزهراء
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش قزوین طارم سفلی
مدرسه هدایت کلج
هدایت کلج
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه هجرت قلالو
هجرت قلالو
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه ولیعصر(عج) علی آباد
ولیعصر(عج) علی آباد
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه ولایت آلتین کش
ولایت آلتین کش
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه میثم شیخلر
میثم شیخلر
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه مقداد اقچه
مقداد اقچه
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه کرامت مصطفی لو
کرامت مصطفی لو
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه فجر رزان
فجر رزان
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه علامه طباطبائی بهقانه رود
علامه طباطبائی بهقانه رود
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه علامه امینی غنچه خوران
علامه امینی غنچه خوران
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه عدالت محمد ده
عدالت محمد ده
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه شهید نصراله کشاورز هدایتی سیاهپوش
شهید نصراله کشاورز هدایتی سیاهپوش
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه شهید ملک پوریوز باشجای
شهید ملک پوریوز باشجای
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه شهید مفتح اردک
شهید مفتح اردک
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه شهید مصطفی خمینی چیزه
شهید مصطفی خمینی چیزه
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه شهید مصدقیانپور
شهید مصدقیانپور
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه شهید مروتی ماهین
شهید مروتی ماهین
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه شهید کشاورز مهر عمقین
شهید کشاورز مهر عمقین
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه شهید عین اله مقدم زرند
شهید عین اله مقدم زرند
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه شهید علیرضا محمد خانی
شهید علیرضا محمد خانی
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه شهید عشقعلی میرخوند چگینی
شهید عشقعلی میرخوند چگینی
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه شهید سالاری طونیان
شهید سالاری طونیان
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه شهید انصاری نجف آباد
شهید انصاری نجف آباد
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه شهید اسدی شیزر
شهید اسدی شیزر
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه شهید همّت
شهید همّت
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه شهید مدنی کشکور
شهید مدنی کشکور
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه شهید قدرت ا... چگینی سیردان
شهید قدرت ا... چگینی سیردان
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه شهید رجائی میرخوند علیاء
شهید رجائی میرخوند علیاء
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه شهید نواب صفوی
شهید نواب صفوی
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه شهید غفار غیاثوند محمد خانی
شهید غفار غیاثوند محمد خانی
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه شهید علی نژاد چمن امیرآباد
شهید علی نژاد چمن امیرآباد
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه شهید اسدی شیزر
شهید اسدی شیزر
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه شهداء پلنگه
شهداء پلنگه
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه شریعتی سماق
شریعتی سماق
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه سخاوت نهران
سخاوت نهران
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه رودکی نمکین
رودکی نمکین
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه رسول اكرم (ص)
رسول اكرم (ص)
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه حافظ جودکی
حافظ جودکی
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه جامی فیله ورین
جامی فیله ورین
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه جابر انصاری
جابر انصاری
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه پاسداران عباس آباد
پاسداران عباس آباد
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه آیت الله دستغیب زرین خانی
آیت الله دستغیب زرین خانی
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه آیت ا... طالقانی قار خون
آیت ا... طالقانی قار خون
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه آیت اله کاشانی حصار
آیت اله کاشانی حصار
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه انقلاب
انقلاب
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه امامت گونج
امامت گونج
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه استقلال خاکینه
استقلال خاکینه
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه ابوذرغفاری کوگیر سفلی
ابوذرغفاری کوگیر سفلی
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه 7 دی
7 دی
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه 17 شهریور
17 شهریور
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه 13 آبان زه آباد
13 آبان زه آباد
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه 12 بهمن سنگان سفلی
12 بهمن سنگان سفلی
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه شهید قربان جلوخانی نیارک
شهید قربان جلوخانی نیارک
نامشخص - دبستان قزوین طارم سفلی
مدرسه پیام نو
پیام نو
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین طارم سفلی
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین طارم سفلی
مدرسه فاطمیه کوگیر سفلی
فاطمیه کوگیر سفلی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین طارم سفلی
مدرسه شهید مطهری کلج
شهید مطهری کلج
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین طارم سفلی
مدرسه شهید مصطفی احمدی روشن
شهید مصطفی احمدی روشن
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین طارم سفلی
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان قزوین شهر طارم سفلی را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان قزوین شهر طارم سفلی انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان قزوین شهر طارم سفلی ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان قزوین شهر طارم سفلی را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.