جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان گیلان شهر بندر کیاشهر

مدرسه کاردانش شهید اسماعیلیان
کاردانش شهید اسماعیلیان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان بندر کیاشهر
مدرسه کاردانش ابوشهداء 2
کاردانش ابوشهداء 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان بندر کیاشهر
مدرسه شهید قرنی گیلده
شهید قرنی گیلده
نامشخص - دبستان گیلان بندر کیاشهر
مدرسه شهید عراقی صفرابسته
شهید عراقی صفرابسته
نامشخص - دبستان گیلان بندر کیاشهر
مدرسه شهید شیرودی
شهید شیرودی
نامشخص - دبستان گیلان بندر کیاشهر
مدرسه شهید شیدائی
شهید شیدائی
نامشخص - دبستان گیلان بندر کیاشهر
مدرسه شهید حقانی
شهید حقانی
نامشخص - دبستان گیلان بندر کیاشهر
مدرسه شهید پیشقدم
شهید پیشقدم
نامشخص - دبستان گیلان بندر کیاشهر
مدرسه شهید پاکنژاد محسن آباد
شهید پاکنژاد محسن آباد
نامشخص - دبستان گیلان بندر کیاشهر
مدرسه شهید انصاری
شهید انصاری
نامشخص - دبستان گیلان بندر کیاشهر
مدرسه شهید انصاری
شهید انصاری
نامشخص - دبستان گیلان بندر کیاشهر
مدرسه شهدای لوخ
شهدای لوخ
نامشخص - دبستان گیلان بندر کیاشهر
مدرسه شهدای دستک 1
شهدای دستک 1
نامشخص - دبستان گیلان بندر کیاشهر
مدرسه شهدای 2
شهدای 2
نامشخص - دبستان گیلان بندر کیاشهر
مدرسه شهدا
شهدا
نامشخص - دبستان گیلان بندر کیاشهر
مدرسه سمیه لله وجه سر
سمیه لله وجه سر
نامشخص - دبستان گیلان بندر کیاشهر
مدرسه سلمان فارسی نقره ده
سلمان فارسی نقره ده
نامشخص - دبستان گیلان بندر کیاشهر
مدرسه دکتر حشمت
دکتر حشمت
نامشخص - دبستان گیلان بندر کیاشهر
مدرسه حضرت زینب (س)
حضرت زینب (س)
نامشخص - دبستان گیلان بندر کیاشهر
مدرسه پویا
پویا
نامشخص - دبستان گیلان بندر کیاشهر
مدرسه آیت کیاشهر
آیت کیاشهر
نامشخص - دبستان گیلان بندر کیاشهر
مدرسه آفتاب دانش
آفتاب دانش
نامشخص - دبستان گیلان بندر کیاشهر
مدرسه امام موسی صدر
امام موسی صدر
نامشخص - دبستان گیلان بندر کیاشهر
مدرسه ابوذر لاکوژده
ابوذر لاکوژده
نامشخص - دبستان گیلان بندر کیاشهر
مدرسه 22 بهمن سلیم چاف
22 بهمن سلیم چاف
نامشخص - دبستان گیلان بندر کیاشهر
مدرسه 17 شهریور
17 شهریور
نامشخص - دبستان گیلان بندر کیاشهر
مدرسه 15 خرداد اشمان کماچال
15 خرداد اشمان کماچال
نامشخص - دبستان گیلان بندر کیاشهر
مدرسه و الفجر صفر ابسته
و الفجر صفر ابسته
نامشخص - دبستان گیلان بندر کیاشهر
مدرسه نجمیه دهکاء
نجمیه دهکاء
نامشخص - دبستان گیلان بندر کیاشهر
مدرسه نبوت نبی دهکا
نبوت نبی دهکا
نامشخص - دبستان گیلان بندر کیاشهر
مدرسه مالک اشتر دهسر
مالک اشتر دهسر
نامشخص - دبستان گیلان بندر کیاشهر
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان گیلان بندر کیاشهر
مدرسه عمار یاسر انبار سر
عمار یاسر انبار سر
نامشخص - دبستان گیلان بندر کیاشهر
مدرسه عمار دهکاء
عمار دهکاء
نامشخص - دبستان گیلان بندر کیاشهر
مدرسه شهیدان
شهیدان
نامشخص - دبستان گیلان بندر کیاشهر
مدرسه شهید نادر حسن دوخت 1
شهید نادر حسن دوخت 1
نامشخص - دبستان گیلان بندر کیاشهر
مدرسه شهید محمد خیابانی
شهید محمد خیابانی
نامشخص - دبستان گیلان بندر کیاشهر
مدرسه شهید گرامی
شهید گرامی
نامشخص - دبستان گیلان بندر کیاشهر
مدرسه شهید کاظمی
شهید کاظمی
نامشخص - دبستان گیلان بندر کیاشهر
مدرسه 7 تیر
7 تیر
نامشخص - دبستان گیلان بندر کیاشهر
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان گیلان بندر کیاشهر
مدرسه منصورپور 2
منصورپور 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان بندر کیاشهر
مدرسه قدس دستک
قدس دستک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان بندر کیاشهر
مدرسه شهید منصور پور
شهید منصور پور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان بندر کیاشهر
مدرسه شهید با انصاف 2
شهید با انصاف 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان بندر کیاشهر
مدرسه شهید با انصاف
شهید با انصاف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان بندر کیاشهر
مدرسه شهید اسماعیلیان
شهید اسماعیلیان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان بندر کیاشهر
مدرسه شهدای دهکا
شهدای دهکا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان بندر کیاشهر
مدرسه دهخدا
دهخدا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان بندر کیاشهر
مدرسه حجاب
حجاب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان بندر کیاشهر
مدرسه تلاش
تلاش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان بندر کیاشهر
مدرسه پیشرو
پیشرو
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان بندر کیاشهر
مدرسه پژوهندگان
پژوهندگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان بندر کیاشهر
مدرسه پروین اعتصامی 2
پروین اعتصامی 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان بندر کیاشهر
مدرسه بوعلی
بوعلی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان بندر کیاشهر
مدرسه الزهرا
الزهرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان بندر کیاشهر
مدرسه ابو شهدا
ابو شهدا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان بندر کیاشهر
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
پسرانه - دوره اول متوسطه گیلان بندر کیاشهر
مدرسه شهید مصطفی خمینی
شهید مصطفی خمینی
پسرانه - دوره اول متوسطه گیلان بندر کیاشهر
مدرسه میرزاکوچک خان
میرزاکوچک خان
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان بندر کیاشهر
مدرسه فضیلت
فضیلت
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان بندر کیاشهر
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان بندر کیاشهر
مدرسه شهیدان محراب
شهیدان محراب
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان بندر کیاشهر
مدرسه شهید نادری فر
شهید نادری فر
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان بندر کیاشهر
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان بندر کیاشهر
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان گیلان شهر بندر کیاشهر را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان گیلان شهر بندر کیاشهر انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان گیلان شهر بندر کیاشهر ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان گیلان شهر بندر کیاشهر را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.