دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان همدان شهر لالجین

مدرسه کاردانش ایران مهر
کاردانش ایران مهر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان لالجین
مدرسه کاردانش دکتر حسابی
کاردانش دکتر حسابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان لالجین
مدرسه کاردانش شهید صیاد شیرازی
کاردانش شهید صیاد شیرازی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان لالجین
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان همدان لالجین
مدرسه نصر
نصر
نامشخص - دبستان همدان لالجین
مدرسه میرزا کوچک خان
میرزا کوچک خان
نامشخص - دبستان همدان لالجین
مدرسه مهدیه
مهدیه
نامشخص - دبستان همدان لالجین
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان همدان لالجین
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دبستان همدان لالجین
مدرسه علامه طباطبایی
علامه طباطبایی
نامشخص - دبستان همدان لالجین
مدرسه شهیدان عسگری
شهیدان عسگری
نامشخص - دبستان همدان لالجین
مدرسه شهید نواب صفوی
شهید نواب صفوی
نامشخص - دبستان همدان لالجین
مدرسه شهید مصطفی خمینی 2
شهید مصطفی خمینی 2
نامشخص - دبستان همدان لالجین
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دبستان همدان لالجین
مدرسه شهید فتوحی
شهید فتوحی
نامشخص - دبستان همدان لالجین
مدرسه شهید عباس شیرینی
شهید عباس شیرینی
نامشخص - دبستان همدان لالجین
مدرسه شهید حسن یادگاری 2
شهید حسن یادگاری 2
نامشخص - دبستان همدان لالجین
مدرسه شهید جهان آرا
شهید جهان آرا
نامشخص - دبستان همدان لالجین
مدرسه شهید جواد موسوی 1
شهید جواد موسوی 1
نامشخص - دبستان همدان لالجین
مدرسه شهید بهشتی 1
شهید بهشتی 1
نامشخص - دبستان همدان لالجین
مدرسه شهید آوینی
شهید آوینی
نامشخص - دبستان همدان لالجین
مدرسه شهید اندرزگو
شهید اندرزگو
نامشخص - دبستان همدان لالجین
مدرسه شهید احدی
شهید احدی
نامشخص - دبستان همدان لالجین
مدرسه شهید احدالله پورمختار
شهید احدالله پورمختار
نامشخص - دبستان همدان لالجین
مدرسه زینبیه
زینبیه
نامشخص - دبستان همدان لالجین
مدرسه ریحانه النبی (س)
ریحانه النبی (س)
نامشخص - دبستان همدان لالجین
مدرسه رازی
رازی
نامشخص - دبستان همدان لالجین
مدرسه حضرت معصومه (س)
حضرت معصومه (س)
نامشخص - دبستان همدان لالجین
مدرسه حضرت زینب (س)
حضرت زینب (س)
نامشخص - دبستان همدان لالجین
مدرسه حضرت رقیه
حضرت رقیه
نامشخص - دبستان همدان لالجین
مدرسه حافظ
حافظ
نامشخص - دبستان همدان لالجین
مدرسه چهارده معصوم (ع)
چهارده معصوم (ع)
نامشخص - دبستان همدان لالجین
مدرسه جوادالائمه (ع)
جوادالائمه (ع)
نامشخص - دبستان همدان لالجین
مدرسه تابش
تابش
نامشخص - دبستان همدان لالجین
مدرسه بهشت
بهشت
نامشخص - دبستان همدان لالجین
مدرسه بنت الهدی
بنت الهدی
نامشخص - دبستان همدان لالجین
مدرسه آیت الله طالقانی
آیت الله طالقانی
نامشخص - دبستان همدان لالجین
مدرسه ایمان
ایمان
نامشخص - دبستان همدان لالجین
مدرسه امام حسن عسگری
امام حسن عسگری
نامشخص - دبستان همدان لالجین
مدرسه ارشاد
ارشاد
نامشخص - دبستان همدان لالجین
مدرسه ابوذر غفاری
ابوذر غفاری
نامشخص - دبستان همدان لالجین
مدرسه قدیر
قدیر
نامشخص - دبستان همدان لالجین
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری همدان لالجین
مدرسه نرجس
نرجس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری همدان لالجین
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری همدان لالجین
مدرسه شهید رجائی
شهید رجائی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری همدان لالجین
مدرسه خواجه نصیرالدین طوسی
خواجه نصیرالدین طوسی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری همدان لالجین
مدرسه خلیج فارس
خلیج فارس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری همدان لالجین
مدرسه حضرت زینب کبری (س)
حضرت زینب کبری (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری همدان لالجین
مدرسه حضرت آمنه
حضرت آمنه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری همدان لالجین
مدرسه تهذیب
تهذیب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری همدان لالجین
مدرسه توحید
توحید
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری همدان لالجین
مدرسه آیت الله خامنه ای
آیت الله خامنه ای
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری همدان لالجین
مدرسه ایران مهر
ایران مهر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری همدان لالجین
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری همدان لالجین
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری همدان لالجین
مدرسه امام صادق (ع)
امام صادق (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری همدان لالجین
مدرسه ادیب
ادیب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری همدان لالجین
مدرسه امیرکبیر
امیرکبیر
پسرانه - دوره اول متوسطه همدان لالجین
مدرسه ولیعصر
ولیعصر
نامشخص - دوره اول متوسطه همدان لالجین
مدرسه نیایش
نیایش
نامشخص - دوره اول متوسطه همدان لالجین
مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دوره اول متوسطه همدان لالجین
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دوره اول متوسطه همدان لالجین
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دوره اول متوسطه همدان لالجین
مدرسه علامه محمد تقی جعفری
علامه محمد تقی جعفری
نامشخص - دوره اول متوسطه همدان لالجین
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان همدان شهر لالجین را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان همدان شهر لالجین انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان همدان شهر لالجین ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان همدان شهر لالجین را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.