پنج‌شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر لنده لنده

مدرسه زکریای رازی
زکریای رازی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه کاردانش خوارزمی
کاردانش خوارزمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه میثم تمار
میثم تمار
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه گرده کلات
گرده کلات
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه گرداب وسطی
گرداب وسطی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه گرداب علیا
گرداب علیا
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه گرداب سفلی
گرداب سفلی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه کوثر لنده
کوثر لنده
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه کمیل وحدت
کمیل وحدت
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه غدیر
غدیر
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه شهید هاشمی مال ملا
شهید هاشمی مال ملا
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه شهید مصطفی خمینی مونه
شهید مصطفی خمینی مونه
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه شهید مدنی قیام
شهید مدنی قیام
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه شهید محمدزاده
شهید محمدزاده
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه شهید محمد زکی نژاد
شهید محمد زکی نژاد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه شهید محمد خلیلی
شهید محمد خلیلی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه شهید محمد اسلامی
شهید محمد اسلامی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه شهید کریمی زاده
شهید کریمی زاده
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه شهید قنبرپور
شهید قنبرپور
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه شهید قدرت اله رستم پور
شهید قدرت اله رستم پور
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه شهید فیاض قاشکمری
شهید فیاض قاشکمری
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه شهید فضلی مونه
شهید فضلی مونه
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه شهید فتحی
شهید فتحی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه شهید غلامزاده
شهید غلامزاده
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه شهید علی ولی زاده کن اسفید
شهید علی ولی زاده کن اسفید
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه شهید علی فرهمندی
شهید علی فرهمندی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه شهید علوی نژاد
شهید علوی نژاد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه شهید عسکری
شهید عسکری
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه شهید عزیزی مال آخوند
شهید عزیزی مال آخوند
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه شهید عزیزاله انجام
شهید عزیزاله انجام
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه شهید عابدی
شهید عابدی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه شهید طهماسبی
شهید طهماسبی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه شهید سعیدی
شهید سعیدی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه شهید زارعی ایدنک
شهید زارعی ایدنک
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه شهید رضوی
شهید رضوی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه شهید رضائی
شهید رضائی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه شهید رستم پورمالشیخ
شهید رستم پورمالشیخ
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه شهید راز نهان عروه سفلی
شهید راز نهان عروه سفلی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه شهید دیفرخش
شهید دیفرخش
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه شهید دستغیب
شهید دستغیب
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه شهید داوریان
شهید داوریان
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه شهید خوشقدم بیشه ای
شهید خوشقدم بیشه ای
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه شهید خردمند نژاد
شهید خردمند نژاد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه شهید حیات اله مسیح پور
شهید حیات اله مسیح پور
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه شهید پورفتاحی
شهید پورفتاحی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه شهید افراز آبگاوان
شهید افراز آبگاوان
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه شهید احمدی
شهید احمدی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه شهدای لنده
شهدای لنده
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه شهدای عالی طیب
شهدای عالی طیب
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه شکوفه
شکوفه
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه سید حسن نصراله
سید حسن نصراله
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه سلمان راوک
سلمان راوک
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه سعدی
سعدی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه دلیک
دلیک
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه دشت ناصری
دشت ناصری
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه حکمت آبزالو
حکمت آبزالو
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه توحید دوک
توحید دوک
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه پاطاوه
پاطاوه
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه بهشت
بهشت
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لنده
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر لنده لنده را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر لنده لنده انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر لنده لنده ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر لنده لنده را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.