شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان مرکزی شهر زرندیه

مدرسه کاردانش میلاد
کاردانش میلاد
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی زرندیه
مدرسه کاردانش میلاد
کاردانش میلاد
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی زرندیه
مدرسه کاردانش فصیح
کاردانش فصیح
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی زرندیه
مدرسه كاردانش اندیشه
كاردانش اندیشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی زرندیه
مدرسه کاردانش دکتر چمران
کاردانش دکتر چمران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی زرندیه
مدرسه کاردانش فاطمیه
کاردانش فاطمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی زرندیه
مدرسه کاردانش شهید زمانی
کاردانش شهید زمانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی زرندیه
مدرسه یاسر میل خرقان
یاسر میل خرقان
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه هفده شهریور
هفده شهریور
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه هدایت
هدایت
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه ولی عصر (عج)
ولی عصر (عج)
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه نور
نور
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه نصر شیر علی بیگلو
نصر شیر علی بیگلو
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه نصر
نصر
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه نسترن
نسترن
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه نامی الویر
نامی الویر
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه میثم تمار آجان
میثم تمار آجان
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه میثم
میثم
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه میثم زاویه
میثم زاویه
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه مکتب قران
مکتب قران
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه مصطفی خمینی
مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه مرحوم آیت ا... اشعری
مرحوم آیت ا... اشعری
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه مدرس
مدرس
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه لاله
لاله
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه کوثر تقلید آباد
کوثر تقلید آباد
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه قیام
قیام
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه فضیلت
فضیلت
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه فجر
فجر
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه فتح المبین
فتح المبین
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه فاتح
فاتح
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه غفار لار
غفار لار
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه عمار یاسر کبود کمر
عمار یاسر کبود کمر
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه عمار یاسر
عمار یاسر
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه عصمت حسین آباد
عصمت حسین آباد
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه عرفان
عرفان
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه عدل
عدل
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه عبرت
عبرت
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه صداقت
صداقت
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه صالح
صالح
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه شهید نورانی
شهید نورانی
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه شهید نامجو
شهید نامجو
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه شهید مصطفی آزاده ویدر
شهید مصطفی آزاده ویدر
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه شهید کلاهدوز
شهید کلاهدوز
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه شهید کریم صلاح وسمق
شهید کریم صلاح وسمق
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه شهید عظیمی بلوبند
شهید عظیمی بلوبند
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه شهید صدوقی
شهید صدوقی
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه شهید سلیمان بهرامی
شهید سلیمان بهرامی
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه شهید رحیم شوقی
شهید رحیم شوقی
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه شهید رجائی علیشار
شهید رجائی علیشار
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه شهید چغالی
شهید چغالی
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه شهید نواب صفوی
شهید نواب صفوی
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه شهید نامجو راحتلو
شهید نامجو راحتلو
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه شهید منتظری
شهید منتظری
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه شهید کلاهدوز بیلفتو
شهید کلاهدوز بیلفتو
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه شهید کریمی
شهید کریمی
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه شهید فهمیده بیدلو
شهید فهمیده بیدلو
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه شهید علیرضا احمدی
شهید علیرضا احمدی
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه شهید صدوقی منجیقان
شهید صدوقی منجیقان
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه شهید سلیمان خاطر آفتابرو
شهید سلیمان خاطر آفتابرو
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه شهید رحیم فتحی
شهید رحیم فتحی
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
مدرسه شهید رجائی حکیم آباد
شهید رجائی حکیم آباد
نامشخص - دبستان مرکزی زرندیه
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان مرکزی شهر زرندیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان مرکزی شهر زرندیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان مرکزی شهر زرندیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان مرکزی شهر زرندیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.