یک‌شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان هرمزگان شهر رودخانه

مدرسه کاردانش نرجس
کاردانش نرجس
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش هرمزگان رودخانه
مدرسه شهید حسین ملایی
شهید حسین ملایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی هرمزگان رودخانه
مدرسه زینب کبری (س)
زینب کبری (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی هرمزگان رودخانه
مدرسه شهید صادقی چکری
شهید صادقی چکری
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه شهید شیرودی باغ گلان
شهید شیرودی باغ گلان
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه شهید ساعد مهرانپور
شهید ساعد مهرانپور
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه شهید رکن الدینی مسافر آباد
شهید رکن الدینی مسافر آباد
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه شهید ذاکری باجانی
شهید ذاکری باجانی
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه شهید دیالمه رگاب
شهید دیالمه رگاب
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه شهید درویشی
شهید درویشی
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه شهید حقانی
شهید حقانی
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه شهید حسین ترکی زاده
شهید حسین ترکی زاده
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه شهید حاجبی پله ای
شهید حاجبی پله ای
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه شهید جواد تركی
شهید جواد تركی
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه شهید جلالی
شهید جلالی
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه شهید تاجیکپور قلعه تپه
شهید تاجیکپور قلعه تپه
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه شهید پور محمود لیمویی
شهید پور محمود لیمویی
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه شهید پرخیده رهبران
شهید پرخیده رهبران
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه شهید بهرامشاهی
شهید بهرامشاهی
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه شهید آستاک چاه ابراهیم
شهید آستاک چاه ابراهیم
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه شهید اندرزگو میر آباد
شهید اندرزگو میر آباد
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه شهید اکبری زاهد آباد
شهید اکبری زاهد آباد
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه شهید اپراد هیری
شهید اپراد هیری
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه شهید ابراهیم محمدی
شهید ابراهیم محمدی
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه شریف واقفی ماشنگی
شریف واقفی ماشنگی
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه سید مصطفی خمینی
سید مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه رازی نازدشت
رازی نازدشت
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه حضرت رقیه (س)
حضرت رقیه (س)
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه جابر بن حیان باغ نرگس
جابر بن حیان باغ نرگس
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه بهار آزادی بلخیری
بهار آزادی بلخیری
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه بخارایی بر علیا
بخارایی بر علیا
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه آسیه زیارتعلی
آسیه زیارتعلی
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه امام موسی صدر دلوابان
امام موسی صدر دلوابان
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه اقبال لاهوری جوزیر
اقبال لاهوری جوزیر
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه استقلال
استقلال
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه 15 خرداد نازدشت
15 خرداد نازدشت
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه هشتم شهریور نازدشت
هشتم شهریور نازدشت
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه هدف
هدف
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه هابیل آبدان
هابیل آبدان
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه نصر آبتاریکان
نصر آبتاریکان
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه نبوت رزوئیه
نبوت رزوئیه
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه منتظر قائم سرکهنان
منتظر قائم سرکهنان
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه فردوسی بارانی
فردوسی بارانی
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه فدک
فدک
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه فتح دهلیان
فتح دهلیان
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه علم الهدی قلعه دژ
علم الهدی قلعه دژ
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه صاحب الزمان خودروگان
صاحب الزمان خودروگان
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه شیخ فضل الله نوری
شیخ فضل الله نوری
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه شهید نصیری رستم آباد
شهید نصیری رستم آباد
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه شهید ناصر حیدری
شهید ناصر حیدری
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه شهید ناصر پور شنبه
شهید ناصر پور شنبه
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه شهید مریدی منجر
شهید مریدی منجر
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه شهید قندی مراد آباد
شهید قندی مراد آباد
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه شهید غلامحسین سالاری
شهید غلامحسین سالاری
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه شهید علیرضا داد خدایی
شهید علیرضا داد خدایی
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه شهید علی محمودی پشتکوه
شهید علی محمودی پشتکوه
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه شهید علی خادمی
شهید علی خادمی
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه شهید عصام زاده
شهید عصام زاده
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه شهید عباس احمدی
شهید عباس احمدی
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه شهید صالحی سرگست
شهید صالحی سرگست
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه شهید مراد ترکی زاده
شهید مراد ترکی زاده
نامشخص - دبستان هرمزگان رودخانه
مدرسه مهدیه 2
مهدیه 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری هرمزگان رودخانه
مدرسه مهدیه 1
مهدیه 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری هرمزگان رودخانه
مدرسه علی بن ابیطالب
علی بن ابیطالب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری هرمزگان رودخانه
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان هرمزگان شهر رودخانه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان هرمزگان شهر رودخانه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان هرمزگان شهر رودخانه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان هرمزگان شهر رودخانه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.