جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان هرمزگان شهر بشاگرد

مدرسه کاردانش حضرت زینب
کاردانش حضرت زینب
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش هرمزگان بشاگرد
مدرسه کاردانش نيايش
کاردانش نيايش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش هرمزگان بشاگرد
مدرسه کاردانش ام کلثوم
کاردانش ام کلثوم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش هرمزگان بشاگرد
مدرسه بنت الهدی صدر اهون
بنت الهدی صدر اهون
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی هرمزگان بشاگرد
مدرسه مهاجران
مهاجران
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه یاسر کروچ کلن
یاسر کروچ کلن
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه یاران امام کلاهو
یاران امام کلاهو
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه ولایت درشهر
ولایت درشهر
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه وحدت بندنر
وحدت بندنر
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه والفجر بشنو
والفجر بشنو
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه هنر خومن
هنر خومن
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه همت دهنوست میر آباد
همت دهنوست میر آباد
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه همای سعادت
همای سعادت
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه هدایت گیمجگ
هدایت گیمجگ
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه هجرت گوریچی
هجرت گوریچی
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه هاشمیان
هاشمیان
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه نور دگمویر
نور دگمویر
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه نوآوران
نوآوران
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه نظامی گنجوی دسک
نظامی گنجوی دسک
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه نصر سردشت
نصر سردشت
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه میعاد دربند صلاح
میعاد دربند صلاح
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه میعاد دار بست پایین
میعاد دار بست پایین
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه میرزا کوچک خان نصری
میرزا کوچک خان نصری
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه موعود
موعود
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه موحد عزت آباد جگین
موحد عزت آباد جگین
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه مهدویت
مهدویت
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه ملک الشعراء سرحدی جگی
ملک الشعراء سرحدی جگی
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه مقداد دهندر میر عمر
مقداد دهندر میر عمر
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه معلم درکاه
معلم درکاه
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه معراج بن گرخ
معراج بن گرخ
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه مسلم بن عقیل کولغ
مسلم بن عقیل کولغ
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه مسلم ابن عوسجه کونک
مسلم ابن عوسجه کونک
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه مرصاد سگن
مرصاد سگن
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه محرم کرمستان
محرم کرمستان
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه متین راه پیچ سگرکن
متین راه پیچ سگرکن
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه گل های انقلاب
گل های انقلاب
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه کمیل
کمیل
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه کرامت سیت پیرو
کرامت سیت پیرو
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه کار و اندیشه
کار و اندیشه
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه قیام کوربن حصار
قیام کوربن حصار
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه قران و عترت بلبل آباد
قران و عترت بلبل آباد
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه قدسیان محمود آباد
قدسیان محمود آباد
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه فضیلت زه بارک
فضیلت زه بارک
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه فرهنگ تیسور
فرهنگ تیسور
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه فرزانگان در شهر گافر
فرزانگان در شهر گافر
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه فردوسی کتوهنگ
فردوسی کتوهنگ
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه فجر حسین آباد
فجر حسین آباد
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه فتح داربست بالا
فتح داربست بالا
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه غدیر خم بستکان
غدیر خم بستکان
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه عمار بیورچ
عمار بیورچ
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه علی ابن ابیطالب آخران
علی ابن ابیطالب آخران
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه علم و ادب خوشاب
علم و ادب خوشاب
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه علامه مجلسی سرحور
علامه مجلسی سرحور
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه علامه طباطبایی بهره کان
علامه طباطبایی بهره کان
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه علامه دهخدا عزیز آباد
علامه دهخدا عزیز آباد
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه علامه حلی تیدر
علامه حلی تیدر
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه علامه جعفری
علامه جعفری
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه عطار نیشابوری جنگل تیر رحمت
عطار نیشابوری جنگل تیر رحمت
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه عصمت کهناب پائین
عصمت کهناب پائین
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه عبدالمطلب بیسکاو
عبدالمطلب بیسکاو
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه طالب ذاکری بیخ کهنو
طالب ذاکری بیخ کهنو
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه صیاد شیرازی موردان
صیاد شیرازی موردان
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه صالحین توجن
صالحین توجن
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
مدرسه صاحب الزمان صحرا
صاحب الزمان صحرا
نامشخص - دبستان هرمزگان بشاگرد
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان هرمزگان شهر بشاگرد را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان هرمزگان شهر بشاگرد انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان هرمزگان شهر بشاگرد ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان هرمزگان شهر بشاگرد را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.