جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان اصفهان شهر اصفهان ناحیه

مدرسه کاردانش عترت
کاردانش عترت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 4
مدرسه کاردانش نرگس
کاردانش نرگس
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 4
مدرسه کاردانش شهدای شهرداری
کاردانش شهدای شهرداری
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 4
مدرسه کاردانش خوروش
کاردانش خوروش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 4
مدرسه کاردانش ملاصدرا
کاردانش ملاصدرا
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 4
مدرسه کاردانش علی بن موسی الرضا
کاردانش علی بن موسی الرضا
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 4
مدرسه کاردانش حکیم
کاردانش حکیم
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 4
مدرسه کاردانش پژوهان
کاردانش پژوهان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 4
مدرسه فرد قاسمی
فرد قاسمی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 4
مدرسه بانو مجتهده امین
بانو مجتهده امین
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 4
مدرسه سید احمد خمینی
سید احمد خمینی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 4
مدرسه فنی سروش
فنی سروش
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 4
مدرسه دانش
دانش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 4
مدرسه روفیگران
روفیگران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 4
مدرسه ثقلين 2
ثقلين 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 4
مدرسه طهورا
طهورا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 4
مدرسه مبین
مبین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 4
مدرسه احمدرضا ربانی 1
احمدرضا ربانی 1
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه رهگذر
رهگذر
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه شهید اصغر کرباسی زاده (1)
شهید اصغر کرباسی زاده (1)
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه ابوحمزه ثمالی (2)
ابوحمزه ثمالی (2)
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه ابوحمزه ثمالی (1)
ابوحمزه ثمالی (1)
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه حاج حسن اصلانی (2)
حاج حسن اصلانی (2)
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه شهید کاظمی 2
شهید کاظمی 2
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه افضل
افضل
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه آیت اله خامنه ای 1
آیت اله خامنه ای 1
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه استاد شهریار
استاد شهریار
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه احمد قضاوی
احمد قضاوی
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه یزدان 2
یزدان 2
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه هدايت
هدايت
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه ولیعصر (عج) 2
ولیعصر (عج) 2
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه نسيم 1
نسيم 1
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه نسل نو
نسل نو
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه ندای کوثر
ندای کوثر
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه میر باقری 1
میر باقری 1
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه میر
میر
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه میثم 1
میثم 1
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه مهديس
مهديس
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه مکتب
مکتب
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه معصومی
معصومی
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه مصيب اسماعيلي 2
مصيب اسماعيلي 2
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه مصيب اسماعيلي 1
مصيب اسماعيلي 1
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه مشاهير فردا
مشاهير فردا
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه مسلم بن عقيل 2
مسلم بن عقيل 2
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه مدينه
مدينه
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه محمد حسن منتظری 1
محمد حسن منتظری 1
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه مأنوسی
مأنوسی
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه گلهاي عترت
گلهاي عترت
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه کمیل 1
کمیل 1
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه کاشفی
کاشفی
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه قلم 1
قلم 1
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه فروغی 1
فروغی 1
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه فرزانه
فرزانه
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه فخر 1
فخر 1
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه فاطميه
فاطميه
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه غلامرضا برجوئیان 1
غلامرضا برجوئیان 1
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه عترت 1
عترت 1
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه طلوع 2
طلوع 2
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه طلوع 1
طلوع 1
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه طالب زاده
طالب زاده
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه صیرفیانپور
صیرفیانپور
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه شهيدحسن جعفريان 2
شهيدحسن جعفريان 2
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه شهيد ولي ا... مشبکي
شهيد ولي ا... مشبکي
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه شهيد بهشتي نزاد
شهيد بهشتي نزاد
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 4
مدرسه شهید چیتی 1
شهید چیتی 1
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 4
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان اصفهان شهر اصفهان ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان اصفهان شهر اصفهان ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان اصفهان شهر اصفهان ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان اصفهان شهر اصفهان ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.