جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان سمنان شهر میامی

مدرسه کاردانش هاجر
کاردانش هاجر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان میامی
مدرسه کاردانش باهنر
کاردانش باهنر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان میامی
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سمنان میامی
مدرسه امیرکبیر
امیرکبیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سمنان میامی
مدرسه یاسر
یاسر
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه هشتم شهریور
هشتم شهریور
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه نواب صفوی
نواب صفوی
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه نصر
نصر
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه نشاط
نشاط
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه میرزا کوچک خان
میرزا کوچک خان
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه میثم
میثم
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه مقداد
مقداد
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه مصعب
مصعب
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه محسن
محسن
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه مبعث
مبعث
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه مالک اشتر
مالک اشتر
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه کمیل کمردار
کمیل کمردار
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه کاشف الغطاء
کاشف الغطاء
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه قمر بنی هاشم
قمر بنی هاشم
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه قائد
قائد
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه قانع
قانع
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه فلق
فلق
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه فجر
فجر
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه فتح المبین
فتح المبین
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه عمار
عمار
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه علامه حلی
علامه حلی
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه علامه جعفری
علامه جعفری
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه صالح
صالح
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه شهید همت
شهید همت
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه شهید موسوی
شهید موسوی
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه شهید مسعود طاهری
شهید مسعود طاهری
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه شهید محمودی
شهید محمودی
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه شهید كاوه
شهید كاوه
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه شهید علی اکبر بهرامی
شهید علی اکبر بهرامی
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه شهید عراقی
شهید عراقی
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه شهید صیاد شیرازی
شهید صیاد شیرازی
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه شهید شاه محمدی
شهید شاه محمدی
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه شهید زین الدین
شهید زین الدین
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه شهید رجائی
شهید رجائی
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه شهید دماوندی
شهید دماوندی
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه شهید تندگویان
شهید تندگویان
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه شهید بهرامی
شهید بهرامی
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه شهید برونسی
شهید برونسی
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه شهید آیت الله مدنی
شهید آیت الله مدنی
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه شهید آوینی
شهید آوینی
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه شهید اندرزگو
شهید اندرزگو
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه شهید احمدی
شهید احمدی
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه سید السادات
سید السادات
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه سخاوت عشایری
سخاوت عشایری
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه سخاوت
سخاوت
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه خانم صالحین
خانم صالحین
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه حضرت رقیه (س)
حضرت رقیه (س)
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه حر
حر
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه حجر بن عدی
حجر بن عدی
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه توکل
توکل
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه بیت المقدس عشایری
بیت المقدس عشایری
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه بیت المقدس
بیت المقدس
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه بلال
بلال
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه باغچه بان میامی
باغچه بان میامی
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه آیت الله صدوقی
آیت الله صدوقی
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه اندرزگو
اندرزگو
نامشخص - دبستان سمنان میامی
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دبستان سمنان میامی
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان سمنان شهر میامی را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان سمنان شهر میامی انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان سمنان شهر میامی ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان سمنان شهر میامی را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.