دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان اصفهان شهر جرقویه علیا

مدرسه امید
امید
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان جرقویه علیا
مدرسه شهید تقی صادقی مالواجرد
شهید تقی صادقی مالواجرد
پسرانه - دبستان اصفهان جرقویه علیا
مدرسه شهید رضا قیصری حسن آباد
شهید رضا قیصری حسن آباد
نامشخص - دبستان اصفهان جرقویه علیا
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دبستان اصفهان جرقویه علیا
مدرسه عزیز خانی حسن آباد
عزیز خانی حسن آباد
نامشخص - دبستان اصفهان جرقویه علیا
مدرسه مرضیه الزهرا
مرضیه الزهرا
نامشخص - دبستان اصفهان جرقویه علیا
مدرسه فاطمیه حسن آباد
فاطمیه حسن آباد
نامشخص - دبستان اصفهان جرقویه علیا
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان اصفهان جرقویه علیا
مدرسه شهید محسن یاوری
شهید محسن یاوری
نامشخص - دبستان اصفهان جرقویه علیا
مدرسه شهید صدر حارث آباد
شهید صدر حارث آباد
نامشخص - دبستان اصفهان جرقویه علیا
مدرسه شهید سید کمال حسینی رامشه
شهید سید کمال حسینی رامشه
نامشخص - دبستان اصفهان جرقویه علیا
مدرسه شهید سید حسن شیرازی مبارکه
شهید سید حسن شیرازی مبارکه
نامشخص - دبستان اصفهان جرقویه علیا
مدرسه شهید امیر آزوغ
شهید امیر آزوغ
نامشخص - دبستان اصفهان جرقویه علیا
مدرسه شهید محسن صادقی
شهید محسن صادقی
نامشخص - دبستان اصفهان جرقویه علیا
مدرسه شهید علی اکبر صادقی
شهید علی اکبر صادقی
نامشخص - دبستان اصفهان جرقویه علیا
مدرسه زهرای اطهر(س) کمال آباد
زهرای اطهر(س) کمال آباد
نامشخص - دبستان اصفهان جرقویه علیا
مدرسه زهرای اطهر
زهرای اطهر
نامشخص - دبستان اصفهان جرقویه علیا
مدرسه حضرت رقیه
حضرت رقیه
نامشخص - دبستان اصفهان جرقویه علیا
مدرسه آیت اله غفاری
آیت اله غفاری
نامشخص - دبستان اصفهان جرقویه علیا
مدرسه آیت اله قدوسی
آیت اله قدوسی
نامشخص - دبستان اصفهان جرقویه علیا
مدرسه امام محمد باقر (ع)
امام محمد باقر (ع)
نامشخص - دبستان اصفهان جرقویه علیا
مدرسه شهید محمودی
شهید محمودی
نامشخص - دبستان اصفهان جرقویه علیا
مدرسه نوردانش
نوردانش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان جرقویه علیا
مدرسه پیامبراعظم (ص)
پیامبراعظم (ص)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان جرقویه علیا
مدرسه آزادی
آزادی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان جرقویه علیا
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان جرقویه علیا
مدرسه امام صادق (ع)
امام صادق (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان جرقویه علیا
مدرسه نرگس
نرگس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان جرقویه علیا
مدرسه محمد یاوری
محمد یاوری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان جرقویه علیا
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان جرقویه علیا
مدرسه شهید مرتضی مطهری
شهید مرتضی مطهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان جرقویه علیا
مدرسه شهید علی اکبرحیدری رامشه
شهید علی اکبرحیدری رامشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان جرقویه علیا
مدرسه شهید علی اکبر حیدری
شهید علی اکبر حیدری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان جرقویه علیا
مدرسه شهید شفیعی
شهید شفیعی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان جرقویه علیا
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان جرقویه علیا
مدرسه ایثار
ایثار
نامشخص - دوره اول متوسطه اصفهان جرقویه علیا
مدرسه نور
نور
نامشخص - دوره اول متوسطه اصفهان جرقویه علیا
مدرسه کوثر اسفنداران
کوثر اسفنداران
نامشخص - دوره اول متوسطه اصفهان جرقویه علیا
مدرسه فجر
فجر
نامشخص - دوره اول متوسطه اصفهان جرقویه علیا
مدرسه فاطمه الزهرا (س)
فاطمه الزهرا (س)
نامشخص - دوره اول متوسطه اصفهان جرقویه علیا
مدرسه ام البنین کمال آباد
ام البنین کمال آباد
نامشخص - دوره اول متوسطه اصفهان جرقویه علیا
مدرسه شهید نیکبخت
شهید نیکبخت
نامشخص - دوره اول متوسطه اصفهان جرقویه علیا
مدرسه شهید مرتضی حیدری
شهید مرتضی حیدری
نامشخص - دوره اول متوسطه اصفهان جرقویه علیا
مدرسه شهید سالی
شهید سالی
نامشخص - دوره اول متوسطه اصفهان جرقویه علیا
مدرسه شهدا
شهدا
نامشخص - دوره اول متوسطه اصفهان جرقویه علیا
مدرسه شهید حسن احمدی
شهید حسن احمدی
نامشخص - دوره اول متوسطه اصفهان جرقویه علیا
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دوره اول متوسطه اصفهان جرقویه علیا
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان اصفهان شهر جرقویه علیا را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان اصفهان شهر جرقویه علیا انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان اصفهان شهر جرقویه علیا ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان اصفهان شهر جرقویه علیا را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.