سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان فارس شهر بیرم

مدرسه شهید فروتن
شهید فروتن
نامشخص - دبستان فارس بیرم
مدرسه شهید علوی
شهید علوی
نامشخص - دبستان فارس بیرم
مدرسه شهید صادق نژاد
شهید صادق نژاد
نامشخص - دبستان فارس بیرم
مدرسه شهید سخاوت
شهید سخاوت
نامشخص - دبستان فارس بیرم
مدرسه شهید رزمی
شهید رزمی
نامشخص - دبستان فارس بیرم
مدرسه شهید رحیمی
شهید رحیمی
نامشخص - دبستان فارس بیرم
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دبستان فارس بیرم
مدرسه شهید خلقی
شهید خلقی
نامشخص - دبستان فارس بیرم
مدرسه شهید علی زحمت کش
شهید علی زحمت کش
نامشخص - دبستان فارس بیرم
مدرسه سلحشور
سلحشور
نامشخص - دبستان فارس بیرم
مدرسه سبحان
سبحان
نامشخص - دبستان فارس بیرم
مدرسه حضرت معصومه (س)
حضرت معصومه (س)
نامشخص - دبستان فارس بیرم
مدرسه حضرت زینب (س)
حضرت زینب (س)
نامشخص - دبستان فارس بیرم
مدرسه حضرت زهرا (س)
حضرت زهرا (س)
نامشخص - دبستان فارس بیرم
مدرسه حجاب
حجاب
نامشخص - دبستان فارس بیرم
مدرسه تلاش
تلاش
نامشخص - دبستان فارس بیرم
مدرسه ایمان
ایمان
نامشخص - دبستان فارس بیرم
مدرسه رازی
رازی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری فارس بیرم
مدرسه نسیبه
نسیبه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس بیرم
مدرسه قدسیه
قدسیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس بیرم
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس بیرم
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس بیرم
مدرسه فارابی
فارابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس بیرم
مدرسه شهید برزو
شهید برزو
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس بیرم
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس بیرم
مدرسه شهید برزو
شهید برزو
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس بیرم
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس بیرم
مدرسه شادروان مرحوم آخوند عبدالغفور
شادروان مرحوم آخوند عبدالغفور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس بیرم
مدرسه رقیه جاسم عبدالصمد
رقیه جاسم عبدالصمد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس بیرم
مدرسه دکتر چمران
دکتر چمران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس بیرم
مدرسه دانش
دانش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس بیرم
مدرسه آیت الله حقانی
آیت الله حقانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس بیرم
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس بیرم
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس بیرم
مدرسه اما م حسین (ع)
اما م حسین (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس بیرم
مدرسه ولی عصر (عج)
ولی عصر (عج)
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس بیرم
مدرسه محدثه
محدثه
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس بیرم
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس بیرم
مدرسه صاحب الزمان (عج)
صاحب الزمان (عج)
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس بیرم
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس بیرم
مدرسه ریحانه
ریحانه
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس بیرم
مدرسه خدیجه کبری (س)
خدیجه کبری (س)
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس بیرم
مدرسه آیت الله خامنه ای
آیت الله خامنه ای
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس بیرم
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس بیرم
مدرسه امام رضا(ع)
امام رضا(ع)
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس بیرم
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان فارس شهر بیرم را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان فارس شهر بیرم انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان فارس شهر بیرم ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان فارس شهر بیرم را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.