شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر دستگردان

مدرسه کاردانش علم و تقوی
کاردانش علم و تقوی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه کاردانش شهید مرادی
کاردانش شهید مرادی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه کاردانش امام علی (ع)
کاردانش امام علی (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه شهید علی فغانی
شهید علی فغانی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه شهید علی پور
شهید علی پور
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه شهید عباس رفیعی
شهید عباس رفیعی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه شهید شیردل
شهید شیردل
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه شهید باقری
شهید باقری
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه شهید اسماعیلی
شهید اسماعیلی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه شهید احمد رجبی
شهید احمد رجبی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه شهید محمد غلامی
شهید محمد غلامی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه شمیم معرفت
شمیم معرفت
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه شرافت
شرافت
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه دكتر حسابی
دكتر حسابی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه محمدحسین عباسیان
محمدحسین عباسیان
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه شهید نجفی
شهید نجفی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه شهید منصور رضوی
شهید منصور رضوی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه شهید علی پور
شهید علی پور
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه شهید عباسیان
شهید عباسیان
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه تلاش
تلاش
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه تزکیه
تزکیه
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه 15خرداد سمبا
15خرداد سمبا
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه ارشاد
ارشاد
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه 15خرداد فتح آباد
15خرداد فتح آباد
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه 15خرداد سربالا
15خرداد سربالا
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه شهيد حسين زاده
شهيد حسين زاده
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه شهيد مفتح
شهيد مفتح
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه شهيد صدوقي
شهيد صدوقي
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه خاتم الانبياء
خاتم الانبياء
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه یاسر
یاسر
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه هدف دستگردان
هدف دستگردان
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه مه نام
مه نام
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه کرامت
کرامت
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه قائم (عج)
قائم (عج)
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه عرفان
عرفان
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه شهید هاشم غلامی
شهید هاشم غلامی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه شهید نادریان
شهید نادریان
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه شهید مهدی احمدی
شهید مهدی احمدی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه شهید مرادپور
شهید مرادپور
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه شهید محمود رجبی
شهید محمود رجبی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه شهید محمدنژاد
شهید محمدنژاد
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه شهید محمدرضا معقول
شهید محمدرضا معقول
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه شهید محمدرضا صولتی
شهید محمدرضا صولتی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه شهید محمدرضا حقی
شهید محمدرضا حقی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه شهید فاطمی
شهید فاطمی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه شهید علیرضاگلی
شهید علیرضاگلی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه شهید علی عباسی
شهید علی عباسی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه شهید عزیزالله معقول
شهید عزیزالله معقول
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه شهید شریفی
شهید شریفی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه شهید شرفی
شهید شرفی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه شهید رضائی
شهید رضائی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه شهید رجب زاده
شهید رجب زاده
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه شهید حسن پور
شهید حسن پور
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه شهید حجت الله جاهدی
شهید حجت الله جاهدی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه شهید آبشناس
شهید آبشناس
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه شهید اسحق نجفی
شهید اسحق نجفی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه شهید همت
شهید همت
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه شهید نوروزی
شهید نوروزی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه شهید نادری
شهید نادری
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه شهید منصور رضوی
شهید منصور رضوی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه شهید مدرس
شهید مدرس
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی دستگردان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر دستگردان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر دستگردان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر دستگردان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر دستگردان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.