دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان مازندران شهر بند پی غربی

مدرسه کاردانش جوادالائمه (ع)
کاردانش جوادالائمه (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران بند پی غربی
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
مختلط - دبستان مازندران بند پی غربی
مدرسه شهید دژواخ
شهید دژواخ
نامشخص - دبستان مازندران بند پی غربی
مدرسه شهید حنطله
شهید حنطله
نامشخص - دبستان مازندران بند پی غربی
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دبستان مازندران بند پی غربی
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان مازندران بند پی غربی
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان مازندران بند پی غربی
مدرسه شهید اسدی
شهید اسدی
نامشخص - دبستان مازندران بند پی غربی
مدرسه شهدای محراب
شهدای محراب
نامشخص - دبستان مازندران بند پی غربی
مدرسه شهدای فیروزآباد
شهدای فیروزآباد
نامشخص - دبستان مازندران بند پی غربی
مدرسه رضازاده
رضازاده
نامشخص - دبستان مازندران بند پی غربی
مدرسه حسینیان نژاد
حسینیان نژاد
نامشخص - دبستان مازندران بند پی غربی
مدرسه حاج علی ابراهیم پور دلاور
حاج علی ابراهیم پور دلاور
نامشخص - دبستان مازندران بند پی غربی
مدرسه آزادگان
آزادگان
نامشخص - دبستان مازندران بند پی غربی
مدرسه آرائی
آرائی
نامشخص - دبستان مازندران بند پی غربی
مدرسه ایمان
ایمان
نامشخص - دبستان مازندران بند پی غربی
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دبستان مازندران بند پی غربی
مدرسه امین نازکتبار
امین نازکتبار
نامشخص - دبستان مازندران بند پی غربی
مدرسه امام صادق (ع)
امام صادق (ع)
نامشخص - دبستان مازندران بند پی غربی
مدرسه یاسر
یاسر
نامشخص - دبستان مازندران بند پی غربی
مدرسه نواب صفوی
نواب صفوی
نامشخص - دبستان مازندران بند پی غربی
مدرسه میثم تمار
میثم تمار
نامشخص - دبستان مازندران بند پی غربی
مدرسه مقریکلانظامی
مقریکلانظامی
نامشخص - دبستان مازندران بند پی غربی
مدرسه مدرس
مدرس
نامشخص - دبستان مازندران بند پی غربی
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان مازندران بند پی غربی
مدرسه قائم (عج)
قائم (عج)
نامشخص - دبستان مازندران بند پی غربی
مدرسه قاسمی
قاسمی
نامشخص - دبستان مازندران بند پی غربی
مدرسه شهید علیگل زاده
شهید علیگل زاده
نامشخص - دبستان مازندران بند پی غربی
مدرسه شهید علی اکبرعباسی
شهید علی اکبرعباسی
نامشخص - دبستان مازندران بند پی غربی
مدرسه شهید صیادی
شهید صیادی
نامشخص - دبستان مازندران بند پی غربی
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دبستان مازندران بند پی غربی
مدرسه آتیه سازان
آتیه سازان
نامشخص - دبستان مازندران بند پی غربی
مدرسه نماز
نماز
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران بند پی غربی
مدرسه مرحومین تیمورپور
مرحومین تیمورپور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران بند پی غربی
مدرسه مرحوم رامتین
مرحوم رامتین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران بند پی غربی
مدرسه فروغ دانش
فروغ دانش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران بند پی غربی
مدرسه رسول اكرم (ص)
رسول اكرم (ص)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران بند پی غربی
مدرسه رازی
رازی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران بند پی غربی
مدرسه خیام
خیام
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران بند پی غربی
مدرسه حضرت مریم
حضرت مریم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران بند پی غربی
مدرسه پیامبر اعظم (ص)
پیامبر اعظم (ص)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران بند پی غربی
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران بند پی غربی
مدرسه بوعلی
بوعلی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران بند پی غربی
مدرسه باقرالعلوم (ع)
باقرالعلوم (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران بند پی غربی
مدرسه آیت اله خامنه ای
آیت اله خامنه ای
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران بند پی غربی
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران بند پی غربی
مدرسه الزهرا (س)
الزهرا (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران بند پی غربی
مدرسه عصمتیه
عصمتیه
نامشخص - دوره اول متوسطه مازندران بند پی غربی
مدرسه شهیدان باباپور
شهیدان باباپور
نامشخص - دوره اول متوسطه مازندران بند پی غربی
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دوره اول متوسطه مازندران بند پی غربی
مدرسه شهید قاسم زاده
شهید قاسم زاده
نامشخص - دوره اول متوسطه مازندران بند پی غربی
مدرسه شهید سید حسین بازسفیدپر
شهید سید حسین بازسفیدپر
نامشخص - دوره اول متوسطه مازندران بند پی غربی
مدرسه شهید بابایی
شهید بابایی
نامشخص - دوره اول متوسطه مازندران بند پی غربی
مدرسه شهدا
شهدا
نامشخص - دوره اول متوسطه مازندران بند پی غربی
مدرسه سید الشهدا
سید الشهدا
نامشخص - دوره اول متوسطه مازندران بند پی غربی
مدرسه زینبیه
زینبیه
نامشخص - دوره اول متوسطه مازندران بند پی غربی
مدرسه فاضلی ملکشاه دیوا
فاضلی ملکشاه دیوا
نامشخص - دوره اول متوسطه مازندران بند پی غربی
مدرسه دکتر علی شریعتی
دکتر علی شریعتی
نامشخص - دوره اول متوسطه مازندران بند پی غربی
مدرسه خیام
خیام
نامشخص - دوره اول متوسطه مازندران بند پی غربی
مدرسه حضرت مریم (س)
حضرت مریم (س)
نامشخص - دوره اول متوسطه مازندران بند پی غربی
مدرسه حضرت رقیه (س)
حضرت رقیه (س)
نامشخص - دوره اول متوسطه مازندران بند پی غربی
مدرسه حضرت بقیه اله (عج)
حضرت بقیه اله (عج)
نامشخص - دوره اول متوسطه مازندران بند پی غربی
مدرسه حاج کاظم محمدنیا
حاج کاظم محمدنیا
نامشخص - دوره اول متوسطه مازندران بند پی غربی
مدرسه بیت المقدس
بیت المقدس
نامشخص - دوره اول متوسطه مازندران بند پی غربی
مدرسه آیت ا... سالکی
آیت ا... سالکی
نامشخص - دوره اول متوسطه مازندران بند پی غربی
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان مازندران شهر بند پی غربی را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان مازندران شهر بند پی غربی انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان مازندران شهر بند پی غربی ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان مازندران شهر بند پی غربی را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.