دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان فارس شهر خفر

مدرسه هفتم تير
هفتم تير
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه نور
نور
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه مقداد
مقداد
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه محبت خفر
محبت خفر
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه محبت
محبت
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه مالک اشتر
مالک اشتر
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه لطيفي
لطيفي
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه فضيلت
فضيلت
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه عمار
عمار
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه علامه طباطبائي
علامه طباطبائي
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه عشايري
عشايري
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه طاها
طاها
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه شهيد مدني
شهيد مدني
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه شهيد رئوفي
شهيد رئوفي
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه شهيد هاشمي نژاد
شهيد هاشمي نژاد
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه شهيد نوروزي
شهيد نوروزي
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه شهيد نجفي
شهيد نجفي
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه شهيد منصور بهمني
شهيد منصور بهمني
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه شهيد محلاتي
شهيد محلاتي
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه شهيد کرمي
شهيد کرمي
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه شهيد قرباني
شهيد قرباني
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه شهيد فتوحي
شهيد فتوحي
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه شهيد علي پور
شهيد علي پور
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه شهيد شيرواني
شهيد شيرواني
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه شهيد رنجبر
شهيد رنجبر
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه شهيد حاتمي
شهيد حاتمي
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه شهيد چمران
شهيد چمران
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه شهيد باهنر
شهيد باهنر
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه شهيدان يزدانپناه
شهيدان يزدانپناه
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه شهيدان غلامي و مقدسي
شهيدان غلامي و مقدسي
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه شهيدان
شهيدان
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه شهيد اسعدي
شهيد اسعدي
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه شهيد احمد جعفري
شهيد احمد جعفري
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه شهيد مفتح
شهيد مفتح
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه شهيد مسعودي
شهيد مسعودي
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه شهيد محمد منتظري
شهيد محمد منتظري
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه شهيد کريمي
شهيد کريمي
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه شهيد فهميده
شهيد فهميده
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه شهيد فاخري
شهيد فاخري
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه شهيد علي ضامن محرمي
شهيد علي ضامن محرمي
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه شهيد عبدي
شهيد عبدي
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه شهيد صداقت
شهيد صداقت
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه شهيد شعف
شهيد شعف
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه شهيد جاماسب
شهيد جاماسب
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه شهيد بينوا
شهيد بينوا
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه شهيد برفک
شهيد برفک
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه شهيد باراني
شهيد باراني
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه شهيد اکبري
شهيد اکبري
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه دهه فجر
دهه فجر
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه دوازده فروردين
دوازده فروردين
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه حر
حر
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه تربيت
تربيت
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه بهمن کرهاني
بهمن کرهاني
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه امام سجاد (ع)
امام سجاد (ع)
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه امام حسن عسكري (ع)
امام حسن عسكري (ع)
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه امام جواد (ع)
امام جواد (ع)
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه ارشاد
ارشاد
نامشخص - دبستان فارس خفر
مدرسه نجمه
نجمه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس خفر
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس خفر
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس خفر
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس خفر
مدرسه فارابی
فارابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس خفر
مدرسه شهید کفایت باقری
شهید کفایت باقری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس خفر
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان فارس شهر خفر را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان فارس شهر خفر انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان فارس شهر خفر ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان فارس شهر خفر را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.