یک‌شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر سیلوانا

مدرسه فنی علوم
فنی علوم
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه عرفان
عرفان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه سروش
سروش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه هلج مرگور
هلج مرگور
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه هاشم آباد
هاشم آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه هارویان
هارویان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه نوی مرگور
نوی مرگور
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه نوشان علیا
نوشان علیا
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه نوشان سفلی
نوشان سفلی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه نرگی
نرگی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه ناری مرگور
ناری مرگور
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه میرآباد دشت
میرآباد دشت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه موانا
موانا
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه ملاباستک
ملاباستک
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه محمدرضا باوندپور رزگه
محمدرضا باوندپور رزگه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه لورزینی
لورزینی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه لاجانی
لاجانی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه گوجار
گوجار
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه گلستانه مرگور
گلستانه مرگور
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه گردیک ناصر
گردیک ناصر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه گردیک مرگور
گردیک مرگور
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه گرده بلیچ
گرده بلیچ
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه گردوان
گردوان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه کوله بهی
کوله بهی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه کورانه ترگور
کورانه ترگور
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه کلاسی
کلاسی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه کسیان
کسیان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه کچله
کچله
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه کایر 2
کایر 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه کای
کای
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه کانی تابر
کانی تابر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه قصر 1 دشت
قصر 1 دشت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه قرائی
قرائی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه فلکان
فلکان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه صالحین
صالحین
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه شیرکان
شیرکان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه شیخ شمزین
شیخ شمزین
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه شیخ زرد
شیخ زرد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه شیبان
شیبان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه شهید عبدالمناف رسول نژادکایر
شهید عبدالمناف رسول نژادکایر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه شکل آباد
شکل آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه سیلوانا
سیلوانا
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه سه گرگان
سه گرگان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه سه کانی
سه کانی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه سولیک
سولیک
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه سوله دوکل
سوله دوکل
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه سوسن آباد
سوسن آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه سورکان
سورکان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه سلیم بیگ
سلیم بیگ
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه ژارآباد
ژارآباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه ژاراژی
ژاراژی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه زیوه 2
زیوه 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه زیوه 1
زیوه 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه زنگلان
زنگلان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه رشد
رشد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه راه نورقارانه
راه نورقارانه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه راژان 1
راژان 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه دیزج مرگور
دیزج مرگور
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه دوکانا
دوکانا
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه دوستالان
دوستالان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه دوبره
دوبره
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه دزگیر
دزگیر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سیلوانا
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر سیلوانا را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر سیلوانا انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر سیلوانا ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر سیلوانا را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.