چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان همدان شهر خزل

مدرسه کاردانش فرهنگ
کاردانش فرهنگ
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان خزل
مدرسه فنی صدیقه كبری
فنی صدیقه كبری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی همدان خزل
مدرسه دکتر حسابی
دکتر حسابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی همدان خزل
مدرسه یاسر گره چقا
یاسر گره چقا
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه هجر
هجر
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه هادی
هادی
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه نوید داریاب
نوید داریاب
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه نو اندیشان
نو اندیشان
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه نصر
نصر
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه نشر
نشر
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه مهدیه
مهدیه
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه مولوی
مولوی
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه مطهر
مطهر
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه مائده
مائده
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه کوچ
کوچ
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه قائم
قائم
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه فارابی
فارابی
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه غدیر
غدیر
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه عباد
عباد
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه شهید کرم صحرائی
شهید کرم صحرائی
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه شهید شکر علی خزایی
شهید شکر علی خزایی
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه شهید احمد خزایی
شهید احمد خزایی
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه شهید مدنی
شهید مدنی
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه شهید درخشان
شهید درخشان
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه شهید ولی خزایی
شهید ولی خزایی
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه شهید صمد سلگی
شهید صمد سلگی
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه شهید حیدری
شهید حیدری
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه شهید اشرفی
شهید اشرفی
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه شریعتی
شریعتی
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه شریعت
شریعت
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه شرف کمالوند
شرف کمالوند
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه سمیه 2
سمیه 2
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه سعدی
سعدی
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه سروش
سروش
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه سپاه
سپاه
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه رازی
رازی
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه دهخدا 2
دهخدا 2
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه دهخدا
دهخدا
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه معین
معین
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه شهید نیازی
شهید نیازی
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه شهد اشیراوند
شهد اشیراوند
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه سیزده آبان 1
سیزده آبان 1
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه رضا سلگی
رضا سلگی
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه حدیث
حدیث
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه حکیم
حکیم
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه حکمت
حکمت
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه حکم
حکم
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه پیروزی
پیروزی
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه پیام
پیام
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه بهار دانش
بهار دانش
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه بنیاد پانزده خرداد موسی آباد
بنیاد پانزده خرداد موسی آباد
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه بعثت
بعثت
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه آفتاب
آفتاب
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه ایثار
ایثار
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه انقلاب
انقلاب
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه امید
امید
نامشخص - دبستان همدان خزل
مدرسه امام نقی (ع)
امام نقی (ع)
نامشخص - دبستان همدان خزل
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان همدان شهر خزل را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان همدان شهر خزل انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان همدان شهر خزل ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان همدان شهر خزل را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.