دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر کلات کلات

مدرسه هفده شهریور
هفده شهریور
دخترانه - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه شهید سبحانی 1
شهید سبحانی 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه شهید زارع چهچه
شهید زارع چهچه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه شهید روحی
شهید روحی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه شهید رمضانعلی جهانی دربندی
شهید رمضانعلی جهانی دربندی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه شهید ذوالفقاری احمدآباد
شهید ذوالفقاری احمدآباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه شهید دستغیب طاهرآباد میانه
شهید دستغیب طاهرآباد میانه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه شهید دربندی 2
شهید دربندی 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه شهید دربندی 1
شهید دربندی 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه شهید حمزه شریفی آقداش
شهید حمزه شریفی آقداش
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه شهید حسین ساعدی شیرین کاریز
شهید حسین ساعدی شیرین کاریز
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه شهید آیت اله نوری سنگ دیوار
شهید آیت اله نوری سنگ دیوار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه شهید ایروانی سر جنگل
شهید ایروانی سر جنگل
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه شهید ارجمندی چرم نو
شهید ارجمندی چرم نو
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه شهید ارجمند
شهید ارجمند
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه شهید ابراهیم ابهری
شهید ابراهیم ابهری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه شهدای ایده لیک
شهدای ایده لیک
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه شمیم ولایت
شمیم ولایت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه سیره ولایت
سیره ولایت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه سیرزار پساکوه
سیرزار پساکوه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه سنگام سفلی
سنگام سفلی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه رهپویان ولایت
رهپویان ولایت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه رشد
رشد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه دوازده بهمن بابا فرجی
دوازده بهمن بابا فرجی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه درغزبالا
درغزبالا
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه دانش
دانش
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه خادمان ولایت
خادمان ولایت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه حکمت ولایت
حکمت ولایت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه حکمت ارتکند
حکمت ارتکند
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه حضرت هاجر
حضرت هاجر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه حافظان ولایت
حافظان ولایت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه تلاش
تلاش
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه پیوند مهر
پیوند مهر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه پرتو ولایت
پرتو ولایت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه پانزده خرداد ژرف
پانزده خرداد ژرف
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه بنیاد 15 خرداد طاهرآباد ترکها
بنیاد 15 خرداد طاهرآباد ترکها
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه بروجردی آبگرم
بروجردی آبگرم
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه بامچنار
بامچنار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه باغگاه
باغگاه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه آیت اله سعیدی سلطان آباد
آیت اله سعیدی سلطان آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه آقا مصطفی خمینی کالو
آقا مصطفی خمینی کالو
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه آسیه
آسیه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه آبکمه
آبکمه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه ایثار
ایثار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه النگ پائین
النگ پائین
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه النگ بالا
النگ بالا
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه اسماعیل پیریان
اسماعیل پیریان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه هدایت
هدایت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه نسیم ولایت
نسیم ولایت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه ندای ولایت
ندای ولایت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه مومن آباد
مومن آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه مهراندیش
مهراندیش
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه کوشش
کوشش
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه کمرسیاه
کمرسیاه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه قره سو
قره سو
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه عشایری کرتاش پائین
عشایری کرتاش پائین
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه عشایری کرتاش بالا
عشایری کرتاش بالا
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه عشایری کبوترخانه
عشایری کبوترخانه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه عشایری كلتاقیه
عشایری كلتاقیه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه عشایری قره قندره
عشایری قره قندره
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه عشایری شهید کبیری یده قو
عشایری شهید کبیری یده قو
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه عشایری شکرپائین
عشایری شکرپائین
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه عشایری شکربالا
عشایری شکربالا
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه عشایری سنگام علیا
عشایری سنگام علیا
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
مدرسه عشایری ذیلاوه دربیابان
عشایری ذیلاوه دربیابان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کلات
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر کلات کلات را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر کلات کلات انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر کلات کلات ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر کلات کلات را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.