جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کردستان شهر کلاترزان

مدرسه کاردانش آویهنگ
کاردانش آویهنگ
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان کلاترزان
مدرسه کاردانش زانیاران
کاردانش زانیاران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان کلاترزان
مدرسه كاردانش هویه
كاردانش هویه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان کلاترزان
مدرسه كاردانش حكمت نگل
كاردانش حكمت نگل
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان کلاترزان
مدرسه کاردانش نگل
کاردانش نگل
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان کلاترزان
مدرسه کاردانش کاوشگران
کاردانش کاوشگران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان کلاترزان
مدرسه فنی و حرفه ای صنعت
فنی و حرفه ای صنعت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان کلاترزان
مدرسه فنی و حرفه ای حضرت زینب (س)
فنی و حرفه ای حضرت زینب (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان کلاترزان
مدرسه حرفه ای نسیم نگل
حرفه ای نسیم نگل
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان کلاترزان
مدرسه ابتکار
ابتکار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان کلاترزان
مدرسه کوثر نگل
کوثر نگل
دخترانه - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه هدایت نجی
هدایت نجی
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه وحدت لنگریز
وحدت لنگریز
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه مولوی برقرو
مولوی برقرو
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه طالقانی طاله وران
طالقانی طاله وران
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه شهید نواب صفوی دانیکش
شهید نواب صفوی دانیکش
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه شهید نمکی خروسه
شهید نمکی خروسه
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه شهید مفتح سوربان
شهید مفتح سوربان
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه شهید مفتح سرهویه
شهید مفتح سرهویه
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه شهید مدنی پیچون
شهید مدنی پیچون
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه شهید مدرس تیژ تیژ
شهید مدرس تیژ تیژ
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه شهید محمدی خوشاب
شهید محمدی خوشاب
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه شهید کلاهدوز تودار روته
شهید کلاهدوز تودار روته
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه شهید کشوری علی آباد
شهید کشوری علی آباد
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه شهید قاضی سالیان
شهید قاضی سالیان
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه شهید فلاحی تودار ملا
شهید فلاحی تودار ملا
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه شهید غرضی برودر
شهید غرضی برودر
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه شهید علامه طباطبائی قلعه جوق
شهید علامه طباطبائی قلعه جوق
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه شهید رحمانی کلاتی
شهید رحمانی کلاتی
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه شهید حیدر فهیم
شهید حیدر فهیم
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه شهید حسین آیت بنیدر
شهید حسین آیت بنیدر
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه شهید چمران قلعه شیخان
شهید چمران قلعه شیخان
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه شهید چمران رشنش
شهید چمران رشنش
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه شهید بهشتی دادانه کمانگر
شهید بهشتی دادانه کمانگر
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه شهید آیت الله مطهری بزان
شهید آیت الله مطهری بزان
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه شهید اسدی کرگینه
شهید اسدی کرگینه
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه شهید احمد صمدی دریله
شهید احمد صمدی دریله
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه شهید كشوری
شهید كشوری
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه شهید فهیم آویهنگ
شهید فهیم آویهنگ
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه شهید سعیدی هویه
شهید سعیدی هویه
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه شهید خایفی
شهید خایفی
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه شهید مطهری زونج
شهید مطهری زونج
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه شهید خرازی گنه بو
شهید خرازی گنه بو
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه شهید خائفی نگل
شهید خائفی نگل
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه شهید بروجردی سپهران
شهید بروجردی سپهران
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه شهید خائفی نگل
شهید خائفی نگل
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه شهدای میانه
شهدای میانه
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه سفید بن
سفید بن
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه مرتضی صلح جو
مرتضی صلح جو
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه محمد تقی داورپناه
محمد تقی داورپناه
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه گلستان شویشه
گلستان شویشه
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه عیسی آباد
عیسی آباد
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه شهید یدالله عبداللهی زنوری
شهید یدالله عبداللهی زنوری
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه شهید قاضی باقل آباد
شهید قاضی باقل آباد
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه شرف دره خشکه
شرف دره خشکه
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه دکتر مظفر پرتوما
دکتر مظفر پرتوما
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه حدیث چاولکان
حدیث چاولکان
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه انقلاب اسلامی ویسر
انقلاب اسلامی ویسر
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه انقلاب اسلامی تازه آباد کیخسرو
انقلاب اسلامی تازه آباد کیخسرو
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه انصارگزر دره
انصارگزر دره
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه شهید دستغیب خشکین
شهید دستغیب خشکین
نامشخص - دبستان کردستان کلاترزان
مدرسه میانه
میانه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری کردستان کلاترزان
مدرسه حافظ شویشه
حافظ شویشه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری کردستان کلاترزان
مدرسه مائده
مائده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کردستان کلاترزان
مدرسه سمیه نگل
سمیه نگل
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کردستان کلاترزان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کردستان شهر کلاترزان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کردستان شهر کلاترزان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کردستان شهر کلاترزان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کردستان شهر کلاترزان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.