سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان فارس شهر خنج

مدرسه نبی اکرم (ص)
نبی اکرم (ص)
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه یادگار فرد
یادگار فرد
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه محمد طاهرخلوتی
محمد طاهرخلوتی
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه مالک اشتر
مالک اشتر
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه کمیل
کمیل
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه کمالپور
کمالپور
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه قائد
قائد
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه شهید نوروزی
شهید نوروزی
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه شهید صفری
شهید صفری
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه شهید شجاعی
شهید شجاعی
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه شهید راستی
شهید راستی
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه شهید حسین نخل رو
شهید حسین نخل رو
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه شهید حسین شاحسنی
شهید حسین شاحسنی
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه شهید حسین خردمند
شهید حسین خردمند
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه شهید جمشیدی
شهید جمشیدی
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه شهید بهروزی
شهید بهروزی
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه شهید باقری 1
شهید باقری 1
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه شهید نواب صفوی
شهید نواب صفوی
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه شهید موسوی
شهید موسوی
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه شهید قلیچ اکبری
شهید قلیچ اکبری
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه شهید قاسمی
شهید قاسمی
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه شهید شهبازی
شهید شهبازی
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه شهید بهمن پور
شهید بهمن پور
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه شهید اکبری
شهید اکبری
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه شهدا
شهدا
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه سروش
سروش
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه زینبیه
زینبیه
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه رهنمود
رهنمود
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه رستم حسن پور
رستم حسن پور
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه دانا
دانا
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه خرد
خرد
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه خاتون
خاتون
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه حضرت رقیه (س)
حضرت رقیه (س)
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه حسین سخایی
حسین سخایی
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه حسینعلی حسن پور
حسینعلی حسن پور
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه حاج قاسم عالی پور
حاج قاسم عالی پور
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه توحید
توحید
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه پویا
پویا
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه پریش
پریش
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه بعثت
بعثت
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه آمنه
آمنه
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه اسماعیل زاده
اسماعیل زاده
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه ابوذر
ابوذر
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه 12 بهمن
12 بهمن
نامشخص - دبستان فارس خنج
مدرسه نوازنده
نوازنده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس خنج
مدرسه نمازی 1
نمازی 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس خنج
مدرسه نرجس 2
نرجس 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس خنج
مدرسه نرجس 3
نرجس 3
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس خنج
مدرسه نرجس 1
نرجس 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس خنج
مدرسه کوکبی
کوکبی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس خنج
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس خنج
مدرسه قائدی
قائدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس خنج
مدرسه فاطمه زهراء (س)
فاطمه زهراء (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس خنج
مدرسه شهید حیدرهوشمند
شهید حیدرهوشمند
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس خنج
مدرسه شهید آوینی
شهید آوینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس خنج
مدرسه شهید فتحی شقاقی
شهید فتحی شقاقی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس خنج
مدرسه شهید حیدر هوشمند
شهید حیدر هوشمند
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس خنج
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس خنج
مدرسه شایستگان
شایستگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس خنج
مدرسه روزبهان 3
روزبهان 3
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس خنج
مدرسه روزبهان 2
روزبهان 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس خنج
مدرسه روزبهان 1
روزبهان 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس خنج
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان فارس شهر خنج را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان فارس شهر خنج انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان فارس شهر خنج ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان فارس شهر خنج را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.