پنج‌شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر لردگان لردگان

مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه کاردانش شهید چمران لردگان
کاردانش شهید چمران لردگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه شاهد
شاهد
دخترانه - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه آیت الله طالقانی باغنار
آیت الله طالقانی باغنار
مختلط - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه هدی
هدی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه ولی عصر (عج) ریگ
ولی عصر (عج) ریگ
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه ولی عصر
ولی عصر
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه ولیعصر لردگان
ولیعصر لردگان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه وحدت چاهگاه میلاس
وحدت چاهگاه میلاس
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه نیایش
نیایش
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه نهال دانش کهیان
نهال دانش کهیان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه نوید دانش
نوید دانش
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه نور علم
نور علم
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه نو بهاران
نو بهاران
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه نوید دانش لردگان
نوید دانش لردگان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه نوید دانش
نوید دانش
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه نصر
نصر
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه میعاد
میعاد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه میلاد خنگ دره شور
میلاد خنگ دره شور
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه میثم حاجی آباد
میثم حاجی آباد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه مهرگان
مهرگان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه مهرآئین پل بریده
مهرآئین پل بریده
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه مهدیه بوگر
مهدیه بوگر
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه مکتب الصادق کلواری منج
مکتب الصادق کلواری منج
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه مقداد شهرک مشکدوزان
مقداد شهرک مشکدوزان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه مالک اشتر شش بهره علیاء
مالک اشتر شش بهره علیاء
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه گل های بهشت
گل های بهشت
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه کاروان پیاده
کاروان پیاده
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه فرهنگ سرقلعه منج
فرهنگ سرقلعه منج
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه فروغ دانش خاردان
فروغ دانش خاردان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه فرزندان انقلاب
فرزندان انقلاب
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه فرزانگان لردگان
فرزانگان لردگان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه فجر آبیدک
فجر آبیدک
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه فجر
فجر
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه فاطمیه لردگان
فاطمیه لردگان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه فاطمه الزهراء دهنو میلاس
فاطمه الزهراء دهنو میلاس
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه فارابی مشکدوزان
فارابی مشکدوزان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه فارابی دره شور
فارابی دره شور
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه فارابی
فارابی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه غنچه های انقلاب
غنچه های انقلاب
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه علم و دین
علم و دین
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه طالقانی کلار سفلی
طالقانی کلار سفلی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه صائب
صائب
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه صابر میلاس
صابر میلاس
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه نواب صفوی
نواب صفوی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه شریفی امیری سفلی
شریفی امیری سفلی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه رجایی
رجایی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه حسینی کینک
حسینی کینک
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه حسینی 2 کینک
حسینی 2 کینک
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه جلیل دارجونه
جلیل دارجونه
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه جلیل چمن بید
جلیل چمن بید
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه جانکی چیگو
جانکی چیگو
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه باهنر برآفتابان
باهنر برآفتابان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه باهنر
باهنر
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه امیری امام آباد
امیری امام آباد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه اسماعیلی کلگچی
اسماعیلی کلگچی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه مطهری
مطهری
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه آبرود
آبرود
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه مطهری 1تنگ کلوره
مطهری 1تنگ کلوره
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه محمودی ناغان علیاء
محمودی ناغان علیاء
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری لردگان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر لردگان لردگان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر لردگان لردگان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر لردگان لردگان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر لردگان لردگان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.