چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر شهرکرد ناحیه

مدرسه کاردانش علم و صنعت فرخ شهر
کاردانش علم و صنعت فرخ شهر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه کاردانش دکترشریعتی
کاردانش دکترشریعتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه کاردانش پیام علم
کاردانش پیام علم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه حرفه ای ستایش فرخشهر
حرفه ای ستایش فرخشهر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه فنی شهید چهرازی فرخشهر
فنی شهید چهرازی فرخشهر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه قائمیه
قائمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه علوم ورزش
علوم ورزش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه حاج سید احمد خمینی
حاج سید احمد خمینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه بحر العلوم کیان
بحر العلوم کیان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه ایثارگران شهید مطهری
ایثارگران شهید مطهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه حرفه‌ای طالقانی 1
حرفه‌ای طالقانی 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه شاهد
شاهد
دخترانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه شاهد
شاهد
پسرانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه اندیشه
اندیشه
دخترانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه فرشتگان
فرشتگان
دخترانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه معلم
معلم
دخترانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه یاسین
یاسین
دخترانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه آزادگان فرخ شهر
آزادگان فرخ شهر
دخترانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
دخترانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه امام خمینی
امام خمینی
پسرانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه فجر هفشجان
فجر هفشجان
پسرانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه قائم هفشجان
قائم هفشجان
پسرانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه انقلاب هفشجان
انقلاب هفشجان
پسرانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه آزادگان فرخشهر
آزادگان فرخشهر
پسرانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه معلم
معلم
پسرانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه هجرت کیان 1
هجرت کیان 1
پسرانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه ایمان 2 کیان
ایمان 2 کیان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه ایمان 1 کیان
ایمان 1 کیان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه امامت فرخشهر
امامت فرخشهر
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه امام رضا (ع) طاقانک
امام رضا (ع) طاقانک
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه امام خمینی (ره)2
امام خمینی (ره)2
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه امام حسن (ع)
امام حسن (ع)
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه اعتصامی 2 کیان
اعتصامی 2 کیان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه اعتصامی 1 کیان
اعتصامی 1 کیان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه خواجه نصیر
خواجه نصیر
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه حجاب
حجاب
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه پیامبر اعظم
پیامبر اعظم
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه پژوهش
پژوهش
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه امید
امید
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه 17شهریور
17شهریور
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه هاجر
هاجر
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه نیک اندیش
نیک اندیش
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه مهر تابان
مهر تابان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه مکتب القرآن الکریم
مکتب القرآن الکریم
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه مریم
مریم
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه قائم
قائم
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه طلوع دستگرد
طلوع دستگرد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه شیخ بهائی
شیخ بهائی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه شهید سمیع خیرآباد
شهید سمیع خیرآباد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه سعادت
سعادت
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه ستارگان
ستارگان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه هاتف 2 کیان
هاتف 2 کیان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه هاتف 1 كیان
هاتف 1 كیان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه ولایت فقیه
ولایت فقیه
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه نرجس 1 شمس آباد
نرجس 1 شمس آباد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه مطهره بهرام آباد
مطهره بهرام آباد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه مطهره 2 بهرام آباد
مطهره 2 بهرام آباد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه مدرس 1 شهرکرد
مدرس 1 شهرکرد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه محدثه
محدثه
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه فرهنگیان شهرکرد
فرهنگیان شهرکرد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه فاطمیه شهرکرد
فاطمیه شهرکرد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر شهرکرد ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر شهرکرد ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر شهرکرد ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر شهرکرد ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.