یک‌شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر قوچان

مدرسه فنی و حرفه ای هراتی 2
فنی و حرفه ای هراتی 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی قوچان
مدرسه هراتی
هراتی
دخترانه - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه معلم شهید ناصری
معلم شهید ناصری
پسرانه - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه شهید احمد مددی
شهید احمد مددی
مختلط - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه سعدی 2
سعدی 2
دخترانه - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه سعدی 1
سعدی 1
پسرانه - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه کوشش
کوشش
پسرانه - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه بوستان دانش
بوستان دانش
پسرانه - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه کلر
کلر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه کلاس شهید فقیری قوچان
کلاس شهید فقیری قوچان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه کلاته احمد
کلاته احمد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه کرد کانلو
کرد کانلو
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه قلعه حسن
قلعه حسن
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه قره شاهوردی
قره شاهوردی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه قره چاه
قره چاه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه قرچقه
قرچقه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه قاپلان دره پایین
قاپلان دره پایین
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه قاپلان دره بالا
قاپلان دره بالا
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه فخرآباد
فخرآباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه فتح آباد غربی
فتح آباد غربی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه علی زینل  2
علی زینل 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه علی زینل  1
علی زینل 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه عشایری شهید برزگر
عشایری شهید برزگر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه عشایری سیفکانلو
عشایری سیفکانلو
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه عشایر سیار
عشایر سیار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه عشایر ایزانلو
عشایر ایزانلو
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه عسگریه
عسگریه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه عسگر آباد
عسگر آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه عبدالحمید رشیدی
عبدالحمید رشیدی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه طویل
طویل
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه طلیعه نورالمهدی (عج)
طلیعه نورالمهدی (عج)
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه صدیقه یوسفی
صدیقه یوسفی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه شیخکانلو
شیخکانلو
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه شورک توپکانلو
شورک توپکانلو
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه شهید یداله محمدی
شهید یداله محمدی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه شهید یحیی بگلری دولو هودانلو
شهید یحیی بگلری دولو هودانلو
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه شهید یاقوتی گوجه
شهید یاقوتی گوجه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه شهید ولی سلیمانی صفرپوراماموردیخا
شهید ولی سلیمانی صفرپوراماموردیخا
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه شهید ولی اله بر سلانی برسلان
شهید ولی اله بر سلانی برسلان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه شهید ولایتی ثانی کچلانلو
شهید ولایتی ثانی کچلانلو
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه شهید وحیدیان یزدان آباد سفلی
شهید وحیدیان یزدان آباد سفلی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه شهید نعمت اله هدایتی قرچه اسفجی
شهید نعمت اله هدایتی قرچه اسفجی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه شهید نعمت اله حسنی آلماجق
شهید نعمت اله حسنی آلماجق
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه شهید نعمت ا... حسنی  2
شهید نعمت ا... حسنی 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه شهید نعمت ا... حسنی  1
شهید نعمت ا... حسنی 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه شهید نظام دوست سعادتقلی
شهید نظام دوست سعادتقلی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه شهید نصرت اله حسن پورگوگانلو
شهید نصرت اله حسن پورگوگانلو
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه شهید موسویان
شهید موسویان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه شهید موسوی قوچانی
شهید موسوی قوچانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه شهید مکاری مزرج
شهید مکاری مزرج
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه شهید مظفراکبری  2
شهید مظفراکبری 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه شهید مظفر اکبری 1
شهید مظفر اکبری 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه شهید محمدجواد رضا زاده قوچانی
شهید محمدجواد رضا زاده قوچانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه شهید محمدباقر صدر بیش آقاج
شهید محمدباقر صدر بیش آقاج
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه شهید محمد میرزا زاده فرخان راه
شهید محمد میرزا زاده فرخان راه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه شهید محمد عیدی اسلام آباد
شهید محمد عیدی اسلام آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه شهید محمد علی چشمه ساری پاکتل
شهید محمد علی چشمه ساری پاکتل
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه شهید محمد سلطانی
شهید محمد سلطانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه شهید محمد زاده شرف
شهید محمد زاده شرف
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه شهید محمد رضا فیضی کلوخی
شهید محمد رضا فیضی کلوخی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه شهید محمد خوشی داودلی
شهید محمد خوشی داودلی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه شهید محمد تقی مظفری سالانقوچ
شهید محمد تقی مظفری سالانقوچ
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه شهید محمد براتی ددانلو
شهید محمد براتی ددانلو
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه شهید محمد ابراهیم عطاران
شهید محمد ابراهیم عطاران
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
مدرسه شهید مجید یاقوتی جعفرآباد علیا
شهید مجید یاقوتی جعفرآباد علیا
نامشخص - دبستان خراسان رضوی قوچان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر قوچان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر قوچان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر قوچان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر قوچان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.