سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان یزد شهر بهاباد

مدرسه کاردانش قدس
کاردانش قدس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد بهاباد
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی یزد بهاباد
مدرسه فنی آزادگان
فنی آزادگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی یزد بهاباد
مدرسه الزهرا
الزهرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی یزد بهاباد
مدرسه شاهد
شاهد
نامشخص - دبستان یزد بهاباد
مدرسه شهید زمانی نژاد
شهید زمانی نژاد
نامشخص - دبستان یزد بهاباد
مدرسه شهید توکلی
شهید توکلی
نامشخص - دبستان یزد بهاباد
مدرسه شهید بهابادی
شهید بهابادی
نامشخص - دبستان یزد بهاباد
مدرسه شهید محمد اسماعیلی
شهید محمد اسماعیلی
نامشخص - دبستان یزد بهاباد
مدرسه شهید مدنی
شهید مدنی
نامشخص - دبستان یزد بهاباد
مدرسه شهید مدرس
شهید مدرس
نامشخص - دبستان یزد بهاباد
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دبستان یزد بهاباد
مدرسه شهید یوسف زاده بشکان
شهید یوسف زاده بشکان
نامشخص - دبستان یزد بهاباد
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
نامشخص - دبستان یزد بهاباد
مدرسه شهدای کریم آباد
شهدای کریم آباد
نامشخص - دبستان یزد بهاباد
مدرسه شهدای بنستان
شهدای بنستان
نامشخص - دبستان یزد بهاباد
مدرسه شهادت
شهادت
نامشخص - دبستان یزد بهاباد
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان یزد بهاباد
مدرسه سلمان فارسی زارکوئیه
سلمان فارسی زارکوئیه
نامشخص - دبستان یزد بهاباد
مدرسه سجاد
سجاد
نامشخص - دبستان یزد بهاباد
مدرسه رشادت
رشادت
نامشخص - دبستان یزد بهاباد
مدرسه رجائی
رجائی
نامشخص - دبستان یزد بهاباد
مدرسه خیام
خیام
نامشخص - دبستان یزد بهاباد
مدرسه خلیج فارس
خلیج فارس
نامشخص - دبستان یزد بهاباد
مدرسه جوادالائمه
جوادالائمه
نامشخص - دبستان یزد بهاباد
مدرسه تلاش
تلاش
نامشخص - دبستان یزد بهاباد
مدرسه تربیت آریج
تربیت آریج
نامشخص - دبستان یزد بهاباد
مدرسه بسیج
بسیج
نامشخص - دبستان یزد بهاباد
مدرسه بتول
بتول
نامشخص - دبستان یزد بهاباد
مدرسه آتیه سازان
آتیه سازان
نامشخص - دبستان یزد بهاباد
مدرسه امام حسن مجتبی (ع)
امام حسن مجتبی (ع)
نامشخص - دبستان یزد بهاباد
مدرسه افق
افق
نامشخص - دبستان یزد بهاباد
مدرسه ادیب
ادیب
نامشخص - دبستان یزد بهاباد
مدرسه ابوذر سنجدک
ابوذر سنجدک
نامشخص - دبستان یزد بهاباد
مدرسه همت
همت
نامشخص - دبستان یزد بهاباد
مدرسه هشتم شهریور
هشتم شهریور
نامشخص - دبستان یزد بهاباد
مدرسه میثم خیرآباد
میثم خیرآباد
نامشخص - دبستان یزد بهاباد
مدرسه مودت
مودت
نامشخص - دبستان یزد بهاباد
مدرسه مریم
مریم
نامشخص - دبستان یزد بهاباد
مدرسه طلوع
طلوع
نامشخص - دبستان یزد بهاباد
مدرسه شهید نواب صفوی
شهید نواب صفوی
نامشخص - دبستان یزد بهاباد
مدرسه شهید سیف الدینی
شهید سیف الدینی
نامشخص - دبستان یزد بهاباد
مدرسه میلاد
میلاد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد بهاباد
مدرسه فضیلت
فضیلت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد بهاباد
مدرسه فاطمه الزهرا (س)
فاطمه الزهرا (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد بهاباد
مدرسه علوی
علوی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد بهاباد
مدرسه شهید سید مصطفی خمینی
شهید سید مصطفی خمینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد بهاباد
مدرسه زینب
زینب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد بهاباد
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد بهاباد
مدرسه امیرکبیر
امیرکبیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد بهاباد
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد بهاباد
مدرسه الزهرا (س)
الزهرا (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد بهاباد
مدرسه شهید رفیعیان
شهید رفیعیان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد بهاباد
مدرسه امینی
امینی
پسرانه - دوره اول متوسطه یزد بهاباد
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره اول متوسطه یزد بهاباد
مدرسه فضیلت
فضیلت
نامشخص - دوره اول متوسطه یزد بهاباد
مدرسه علامه امینی
علامه امینی
نامشخص - دوره اول متوسطه یزد بهاباد
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دوره اول متوسطه یزد بهاباد
مدرسه شهید زینلی
شهید زینلی
نامشخص - دوره اول متوسطه یزد بهاباد
مدرسه شهدای آسفیچ
شهدای آسفیچ
نامشخص - دوره اول متوسطه یزد بهاباد
مدرسه ریحانه
ریحانه
نامشخص - دوره اول متوسطه یزد بهاباد
مدرسه حجاب
حجاب
نامشخص - دوره اول متوسطه یزد بهاباد
مدرسه توسلی
توسلی
نامشخص - دوره اول متوسطه یزد بهاباد
مدرسه توحید
توحید
نامشخص - دوره اول متوسطه یزد بهاباد
مدرسه آیت الله خامنه ای
آیت الله خامنه ای
نامشخص - دوره اول متوسطه یزد بهاباد
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان یزد شهر بهاباد را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان یزد شهر بهاباد انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان یزد شهر بهاباد ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان یزد شهر بهاباد را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.