جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر نورزقان

مدرسه كاردانش شهيد رجايي
كاردانش شهيد رجايي
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه یگانه
یگانه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه هوشنگ طالبی
هوشنگ طالبی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه همای علیا
همای علیا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه هفده شهریور
هفده شهریور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه وقار
وقار
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه نصیرآباد جدید
نصیرآباد جدید
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه مولوی
مولوی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه مفتح هیزه جان
مفتح هیزه جان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه مشتاق
مشتاق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه مزرعه سواره
مزرعه سواره
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه گشایش
گشایش
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه کهنه لو
کهنه لو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه کلم
کلم
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه کلان
کلان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه کرینگان
کرینگان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه کاوه
کاوه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه قیه قشلاق
قیه قشلاق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه قراجه ملک
قراجه ملک
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه فتح المبین
فتح المبین
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه علامه طباطبایی
علامه طباطبایی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه عدل
عدل
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه طویل
طویل
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه طوسی
طوسی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه طالقانی
طالقانی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه صمصام کندی
صمصام کندی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه شهید یوسف اکبر زاده
شهید یوسف اکبر زاده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه شهید هاشمی نژاد
شهید هاشمی نژاد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه شهید میکائیل شکری
شهید میکائیل شکری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه شهید مصطفی خمینی
شهید مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه شهید مدنی
شهید مدنی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه شهید محمودی
شهید محمودی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه شهید محلاتی
شهید محلاتی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه شهید لطفی
شهید لطفی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه شهید قره باغی
شهید قره باغی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه شهید قدرت مولا پور
شهید قدرت مولا پور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه شهید فاتحی
شهید فاتحی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه شهید علی واحدی
شهید علی واحدی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه شهید صمد منافی
شهید صمد منافی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه شهید صفر محمد زاده
شهید صفر محمد زاده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه شهید صدوقی
شهید صدوقی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه شهید شیرینی
شهید شیرینی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه شهید شیرودی
شهید شیرودی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه شهید شهرود مهدیزاده
شهید شهرود مهدیزاده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه شهید دستغیب
شهید دستغیب
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه شهید حسن امانی
شهید حسن امانی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه شهید جهانی
شهید جهانی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه شهید جانعلی حسین زاده
شهید جانعلی حسین زاده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه شهید تجلایی
شهید تجلایی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه شهید پور علی
شهید پور علی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه شهید بیات
شهید بیات
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه شهید بهشتی ورزقان
شهید بهشتی ورزقان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه شهید اکبر شیرزاده
شهید اکبر شیرزاده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه شهدای فتح بستان اویلق
شهدای فتح بستان اویلق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه شهدای 29 بهمن
شهدای 29 بهمن
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه شهدا
شهدا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه شرف ملک طالش
شرف ملک طالش
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه سینا آقابابا
سینا آقابابا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه سید آباد
سید آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ورزقان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر نورزقان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر نورزقان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر نورزقان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر نورزقان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.