یک‌شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان بوشهر شهر دير

مدرسه  جابربن حیان
جابربن حیان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر دير
مدرسه نرجس
نرجس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر دير
مدرسه  فدک
فدک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر دير
مدرسه  فارابی
فارابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر دير
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان بوشهر دير
مدرسه سمنبر عالیپور
سمنبر عالیپور
نامشخص - دبستان بوشهر دير
مدرسه هفده شهریور
هفده شهریور
نامشخص - دبستان بوشهر دير
مدرسه والعصر
والعصر
نامشخص - دبستان بوشهر دير
مدرسه نصر
نصر
نامشخص - دبستان بوشهر دير
مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دبستان بوشهر دير
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دبستان بوشهر دير
مدرسه لقمان
لقمان
نامشخص - دبستان بوشهر دير
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان بوشهر دير
مدرسه قدوسی
قدوسی
نامشخص - دبستان بوشهر دير
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان بوشهر دير
مدرسه فروغ اندیشه
فروغ اندیشه
نامشخص - دبستان بوشهر دير
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان بوشهر دير
مدرسه عصمت 1
عصمت 1
نامشخص - دبستان بوشهر دير
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دبستان بوشهر دير
مدرسه صحت
صحت
نامشخص - دبستان بوشهر دير
مدرسه صبا
صبا
نامشخص - دبستان بوشهر دير
مدرسه شهيد باهنر
شهيد باهنر
نامشخص - دبستان بوشهر دير
مدرسه شهید محمدحسین فهمیده
شهید محمدحسین فهمیده
نامشخص - دبستان بوشهر دير
مدرسه شهید بردستانی
شهید بردستانی
نامشخص - دبستان بوشهر دير
مدرسه شهید دستغیب
شهید دستغیب
نامشخص - دبستان بوشهر دير
مدرسه شهید حیدری
شهید حیدری
نامشخص - دبستان بوشهر دير
مدرسه شهید چمران 2
شهید چمران 2
نامشخص - دبستان بوشهر دير
مدرسه شهید چمران 1
شهید چمران 1
نامشخص - دبستان بوشهر دير
مدرسه سینا
سینا
نامشخص - دبستان بوشهر دير
مدرسه سیزده آبان
سیزده آبان
نامشخص - دبستان بوشهر دير
مدرسه سوره
سوره
نامشخص - دبستان بوشهر دير
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان بوشهر دير
مدرسه رازی
رازی
نامشخص - دبستان بوشهر دير
مدرسه خلیج فارس
خلیج فارس
نامشخص - دبستان بوشهر دير
مدرسه جهاد
جهاد
نامشخص - دبستان بوشهر دير
مدرسه بیست و دو بهمن
بیست و دو بهمن
نامشخص - دبستان بوشهر دير
مدرسه بوستان دانش
بوستان دانش
نامشخص - دبستان بوشهر دير
مدرسه بنت الهدی 2
بنت الهدی 2
نامشخص - دبستان بوشهر دير
مدرسه بنت الهدی
بنت الهدی
نامشخص - دبستان بوشهر دير
مدرسه بعثت 2
بعثت 2
نامشخص - دبستان بوشهر دير
مدرسه بسیج
بسیج
نامشخص - دبستان بوشهر دير
مدرسه آیت ا...سعیدی
آیت ا...سعیدی
نامشخص - دبستان بوشهر دير
مدرسه آزادی
آزادی
نامشخص - دبستان بوشهر دير
مدرسه ایثار
ایثار
نامشخص - دبستان بوشهر دير
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دبستان بوشهر دير
مدرسه امام سجاد
امام سجاد
نامشخص - دبستان بوشهر دير
مدرسه امام خمینی 1
امام خمینی 1
نامشخص - دبستان بوشهر دير
مدرسه استقلال لوحک
استقلال لوحک
نامشخص - دبستان بوشهر دير
مدرسه ابوذرغفاری 1
ابوذرغفاری 1
نامشخص - دبستان بوشهر دير
مدرسه حجاب
حجاب
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر دير
مدرسه امام خامنه ای
امام خامنه ای
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر دير
مدرسه ولیعصر(عج)
ولیعصر(عج)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر دير
مدرسه نسیبه
نسیبه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر دير
مدرسه نرجس
نرجس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر دير
مدرسه قائم
قائم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر دير
مدرسه فاطمه زهرا(س)
فاطمه زهرا(س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر دير
مدرسه علامه محمدتقی جعفری
علامه محمدتقی جعفری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر دير
مدرسه علامه طباطبائی
علامه طباطبائی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر دير
مدرسه شهید قاسم دراهکی
شهید قاسم دراهکی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر دير
مدرسه شهدای فرهنگی
شهدای فرهنگی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر دير
مدرسه شهدای غزه
شهدای غزه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر دير
مدرسه زنده یاد حیدر دوراهکی
زنده یاد حیدر دوراهکی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر دير
مدرسه رضوان
رضوان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر دير
مدرسه دکتر حسابی
دکتر حسابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر دير
مدرسه دارالفنون
دارالفنون
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر دير
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان بوشهر شهر دير را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان بوشهر شهر دير انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان بوشهر شهر دير ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان بوشهر شهر دير را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.