شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر عجب شیر

مدرسه همت
همت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه ايثارگران
ايثارگران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه پویندگان
پویندگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه شهيد بهشتي
شهيد بهشتي
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه  هدف
هدف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه آیت الله کاشانی
آیت الله کاشانی
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه هنرور
هنرور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه هفتم تیر
هفتم تیر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه هادی
هادی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه وطن
وطن
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه نیكان زمان
نیكان زمان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه نهم دی
نهم دی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه نهال مهر
نهال مهر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه نور
نور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه نوح
نوح
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه نواب صفوی
نواب صفوی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه نگین نوین
نگین نوین
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه نساء
نساء
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه نرگس
نرگس
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه مهدیه
مهدیه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه مولوی
مولوی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه معصومه
معصومه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه معراج
معراج
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه مریم مقدس
مریم مقدس
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه مریم
مریم
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه محمدرضا فرهادی
محمدرضا فرهادی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه گلهای انقلاب
گلهای انقلاب
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه گلشن
گلشن
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه کیمیا
کیمیا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه قائم
قائم
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه فروغ مهر
فروغ مهر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه فرزانه گان
فرزانه گان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه فرخی
فرخی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه علویه
علویه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه علمیه
علمیه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه طاهره قلعه نیگجه
طاهره قلعه نیگجه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه صبر
صبر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه شهید مطلب زاده
شهید مطلب زاده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه شهید مدنی
شهید مدنی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه شهید مطهری 1
شهید مطهری 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه شفق
شفق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه شرف
شرف
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه سیزده آبان
سیزده آبان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه سکینه
سکینه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه سعادت
سعادت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه سارا دیزج
سارا دیزج
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه زهرا
زهرا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه رضوان
رضوان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه دین و دانش
دین و دانش
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه دنیای گلها
دنیای گلها
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه خوارزمی
خوارزمی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه خاتم
خاتم
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه حجر
حجر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه حجاب
حجاب
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه توانا
توانا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه بیست دوم بهمن
بیست دوم بهمن
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه باران شادی
باران شادی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه آمنه
آمنه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه آسیه
آسیه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه ایثار
ایثار
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه انوری نوین
انوری نوین
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عجب شیر
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر عجب شیر را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر عجب شیر انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر عجب شیر ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر عجب شیر را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.