سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان زنجان شهر طارم

مدرسه کاردانش ولایت آب بر
کاردانش ولایت آب بر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان طارم
مدرسه کاردانش ابتکار گیلوان
کاردانش ابتکار گیلوان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان طارم
مدرسه كاردانش حجاب آب بر
كاردانش حجاب آب بر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان طارم
مدرسه فنی حرفه ای قائم (عج) آب بر
فنی حرفه ای قائم (عج) آب بر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی زنجان طارم
مدرسه فنی حرفه ای خوارزمی آب بر
فنی حرفه ای خوارزمی آب بر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی زنجان طارم
مدرسه یوم اله میرزاخانلو
یوم اله میرزاخانلو
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه وحدت مامالان
وحدت مامالان
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه قدس پاوه رود
قدس پاوه رود
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه فرهنگ سرخه میشه
فرهنگ سرخه میشه
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه علامه طباطبائی میدان مطهری
علامه طباطبائی میدان مطهری
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید یاور علی عباسی گوهر
شهید یاور علی عباسی گوهر
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید وفائی لوجزلا
شهید وفائی لوجزلا
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید هاشملوایچ
شهید هاشملوایچ
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید نوروزعلی جعفری کوهکن سفلی
شهید نوروزعلی جعفری کوهکن سفلی
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید نورالدین شمس الزین
شهید نورالدین شمس الزین
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید نواب صفوی آب بر
شهید نواب صفوی آب بر
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید نقدعلی حیدری گمادشت
شهید نقدعلی حیدری گمادشت
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید نظری هزاررود
شهید نظری هزاررود
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید نصراله گاوخس
شهید نصراله گاوخس
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید ناصر شعبانی گیلوان
شهید ناصر شعبانی گیلوان
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید نادر استجیلوارشت
شهید نادر استجیلوارشت
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید موسی کلانتری سرخه دیزج
شهید موسی کلانتری سرخه دیزج
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید موسوی کلج آباد
شهید موسوی کلج آباد
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید مشتاقعلی قاسمی قانقلی علیا
شهید مشتاقعلی قاسمی قانقلی علیا
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید مختارجلیلی صومعه بر
شهید مختارجلیلی صومعه بر
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید محمدی مروت آباد
شهید محمدی مروت آباد
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید محمدعلی رجائی هزاررود سفلی
شهید محمدعلی رجائی هزاررود سفلی
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید محمدباقرصدروزنه سر
شهید محمدباقرصدروزنه سر
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید محمد منتظری پسار
شهید محمد منتظری پسار
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید محرابی سیاهورود
شهید محرابی سیاهورود
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید کاظم مصدقیانپورگیلوان
شهید کاظم مصدقیانپورگیلوان
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید قدوسی قاضی بلاغی
شهید قدوسی قاضی بلاغی
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید فیاض نظری تازه کند
شهید فیاض نظری تازه کند
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید فهیمه سیاری آب بر
شهید فهیمه سیاری آب بر
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید فهمیده دستجرده
شهید فهمیده دستجرده
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید فضل اله نوری انذر
شهید فضل اله نوری انذر
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید فرامرز امینی هندی کندی پایین
شهید فرامرز امینی هندی کندی پایین
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید فتحعلی امانی ته دره
شهید فتحعلی امانی ته دره
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید فتح اله آرن گیلانکشه
شهید فتح اله آرن گیلانکشه
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید غلامی درام
شهید غلامی درام
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید علی محمدی کلتان
شهید علی محمدی کلتان
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید علی گل دادور جزلاندشت
شهید علی گل دادور جزلاندشت
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید علی چهره گشاهندی کندی بالا
شهید علی چهره گشاهندی کندی بالا
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید عسگری تشویر
شهید عسگری تشویر
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید صفری پاوه رود
شهید صفری پاوه رود
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید شهید ی جیا
شهید شهید ی جیا
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید شکوری چمله
شهید شکوری چمله
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید شعبانی زهترآباد
شهید شعبانی زهترآباد
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید سیامک عباسی کره مالیم
شهید سیامک عباسی کره مالیم
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید سعیدی آستاکل
شهید سعیدی آستاکل
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید سرداری سانسیز
شهید سرداری سانسیز
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید سرتیپ فلاحی انارستان
شهید سرتیپ فلاحی انارستان
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید سجاد رضائی کهریز
شهید سجاد رضائی کهریز
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید رهبری کوهکن علیا
شهید رهبری کوهکن علیا
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید رضائیها کله سیران
شهید رضائیها کله سیران
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید رضا محمدی نوکیان
شهید رضا محمدی نوکیان
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید رضا فولادی
شهید رضا فولادی
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید ذکر علی بهرامی چم غلام
شهید ذکر علی بهرامی چم غلام
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید دیالمه سرخ آباد
شهید دیالمه سرخ آباد
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید دستیاری چورزق
شهید دستیاری چورزق
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید دساعلارود
شهید دساعلارود
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید حیدری پیرچم
شهید حیدری پیرچم
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید حمید بیگدلی شقاقی انذر
شهید حمید بیگدلی شقاقی انذر
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید حق وردی تسکین
شهید حق وردی تسکین
نامشخص - دبستان زنجان طارم
مدرسه شهید چمران کسران
شهید چمران کسران
نامشخص - دبستان زنجان طارم
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان زنجان شهر طارم را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان زنجان شهر طارم انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان زنجان شهر طارم ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان زنجان شهر طارم را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.