پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر باخرز

مدرسه کاردانش حضرت ام البنین (س)
کاردانش حضرت ام البنین (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی باخرز
مدرسه کاردانش عالمه
کاردانش عالمه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی باخرز
مدرسه ریحانه النبی (ص)
ریحانه النبی (ص)
مختلط - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه شهدای ارخود
شهدای ارخود
پسرانه - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه حکمت
حکمت
پسرانه - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه مهدیه 2
مهدیه 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه فضیلت
فضیلت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه فاطمه الزهرا (س)
فاطمه الزهرا (س)
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه عاشورا 2
عاشورا 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه شهید محمد زمان ثقفی
شهید محمد زمان ثقفی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه شهید علی محمد دوست
شهید علی محمد دوست
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه شهید عشقعلی ابراهیمی
شهید عشقعلی ابراهیمی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه شهید روزه گیر
شهید روزه گیر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه شهید ابطحی
شهید ابطحی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه سادات
سادات
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه رسالت 2
رسالت 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه رسالت 1
رسالت 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه خوارزمی
خوارزمی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه حمید
حمید
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه توحید
توحید
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه پویندگان
پویندگان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه بنیاد رافت
بنیاد رافت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه بنیاد برکت
بنیاد برکت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه آیندگان
آیندگان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه امام جعفرصادق (ع) تونه
امام جعفرصادق (ع) تونه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه 22 بهمن 2
22 بهمن 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه 22 بهمن 1
22 بهمن 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه شهید عباس ملکی
شهید عباس ملکی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه شهدای هویزه
شهدای هویزه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه فتح
فتح
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه عمار خیدیز
عمار خیدیز
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه سالار حسین
سالار حسین
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه جهاد
جهاد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه دانش
دانش
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه بسیج
بسیج
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه فروغ
فروغ
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه افتخار
افتخار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه شهید غلام عباس یوسفی
شهید غلام عباس یوسفی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه شهید اسدی
شهید اسدی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه عاشورا
عاشورا
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه دانش اسلامی
دانش اسلامی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه انقلاب
انقلاب
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه سیزده آبان
سیزده آبان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه حر
حر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه ده دی
ده دی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه شهید الیاسی مقدم
شهید الیاسی مقدم
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه وحید گندمشاد
وحید گندمشاد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه شهید دین محمد رحمانی
شهید دین محمد رحمانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه فجر
فجر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه شهید ناصری
شهید ناصری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه انصار
انصار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه جوادیه
جوادیه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه امامت
امامت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه شهید آیت ا... کاشانی
شهید آیت ا... کاشانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه بیت المقدس
بیت المقدس
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه علویه
علویه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه شهید دیالمه
شهید دیالمه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه مهدیه 1
مهدیه 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه ایمان
ایمان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه پیروزی
پیروزی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
مدرسه شهید محمود زاده
شهید محمود زاده
نامشخص - دبستان خراسان رضوی باخرز
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر باخرز را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر باخرز انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر باخرز ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر باخرز را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.