جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان ایلام شهر دهلران

مدرسه کاردانش حضرت مریم
کاردانش حضرت مریم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام دهلران
مدرسه کاردانش حاج سید احمد خمینی
کاردانش حاج سید احمد خمینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام دهلران
مدرسه کار دانش امام صادق
کار دانش امام صادق
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام دهلران
مدرسه فنی وحرفه ای فرهنگ
فنی وحرفه ای فرهنگ
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام دهلران
مدرسه فنی وحرفه ای اندیشه
فنی وحرفه ای اندیشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام دهلران
مدرسه ام البنین
ام البنین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام دهلران
مدرسه شاهد
شاهد
نامشخص - دبستان ایلام دهلران
مدرسه هفتم تیر
هفتم تیر
نامشخص - دبستان ایلام دهلران
مدرسه مولوی
مولوی
نامشخص - دبستان ایلام دهلران
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دبستان ایلام دهلران
مدرسه صدیقه
صدیقه
نامشخص - دبستان ایلام دهلران
مدرسه شهید اختیاری
شهید اختیاری
نامشخص - دبستان ایلام دهلران
مدرسه شهید یوسفی
شهید یوسفی
نامشخص - دبستان ایلام دهلران
مدرسه شهید هواسی کاور
شهید هواسی کاور
نامشخص - دبستان ایلام دهلران
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دبستان ایلام دهلران
مدرسه شهید عزت پناه
شهید عزت پناه
نامشخص - دبستان ایلام دهلران
مدرسه شهید عبدالهی
شهید عبدالهی
نامشخص - دبستان ایلام دهلران
مدرسه شهید صحرائی
شهید صحرائی
نامشخص - دبستان ایلام دهلران
مدرسه شهید شهابی زاده
شهید شهابی زاده
نامشخص - دبستان ایلام دهلران
مدرسه شهید دشتی
شهید دشتی
نامشخص - دبستان ایلام دهلران
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان ایلام دهلران
مدرسه شهدای سنگرنادر
شهدای سنگرنادر
نامشخص - دبستان ایلام دهلران
مدرسه رقیه
رقیه
نامشخص - دبستان ایلام دهلران
مدرسه راضیه
راضیه
نامشخص - دبستان ایلام دهلران
مدرسه دهخدا
دهخدا
نامشخص - دبستان ایلام دهلران
مدرسه عشایری سیار فرهنگ
عشایری سیار فرهنگ
نامشخص - دبستان ایلام دهلران
مدرسه حکمت دهلران
حکمت دهلران
نامشخص - دبستان ایلام دهلران
مدرسه بلال
بلال
نامشخص - دبستان ایلام دهلران
مدرسه اروندرود
اروندرود
نامشخص - دبستان ایلام دهلران
مدرسه خلیج فارس
خلیج فارس
نامشخص - دبستان ایلام دهلران
مدرسه 17شهریور
17شهریور
نامشخص - دبستان ایلام دهلران
مدرسه 15خرداد حاضر میل
15خرداد حاضر میل
نامشخص - دبستان ایلام دهلران
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
نامشخص - دبستان ایلام دهلران
مدرسه شاهد
شاهد
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام دهلران
مدرسه شهید مدرس
شهید مدرس
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام دهلران
مدرسه مقداد
مقداد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام دهلران
مدرسه فدک
فدک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام دهلران
مدرسه فاطمه زهراء (س)
فاطمه زهراء (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام دهلران
مدرسه فاطمه الزهرا (س)
فاطمه الزهرا (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام دهلران
مدرسه عفاف
عفاف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام دهلران
مدرسه شهید رجائی
شهید رجائی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام دهلران
مدرسه شهریار
شهریار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام دهلران
مدرسه زینب (س)
زینب (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام دهلران
مدرسه دکتر حسابی
دکتر حسابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام دهلران
مدرسه شهریار
شهریار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام دهلران
مدرسه سرای دانش
سرای دانش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام دهلران
مدرسه دکترحسابی
دکترحسابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام دهلران
مدرسه خدیجه كبری (س)
خدیجه كبری (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام دهلران
مدرسه حضرت زینب (س)
حضرت زینب (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام دهلران
مدرسه باقرالعلوم
باقرالعلوم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام دهلران
مدرسه باقرالعلوم (ع)
باقرالعلوم (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام دهلران
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام دهلران
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام دهلران
مدرسه پویا
پویا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام دهلران
مدرسه رسول اکرم
رسول اکرم
پسرانه - دوره اول متوسطه ایلام دهلران
مدرسه هفتم تیر
هفتم تیر
نامشخص - دوره اول متوسطه ایلام دهلران
مدرسه مولوی
مولوی
نامشخص - دوره اول متوسطه ایلام دهلران
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دوره اول متوسطه ایلام دهلران
مدرسه صدیقه
صدیقه
نامشخص - دوره اول متوسطه ایلام دهلران
مدرسه شهید اختیاری
شهید اختیاری
نامشخص - دوره اول متوسطه ایلام دهلران
مدرسه شهید یوسفی
شهید یوسفی
نامشخص - دوره اول متوسطه ایلام دهلران
مدرسه شهید هواسی کاور
شهید هواسی کاور
نامشخص - دوره اول متوسطه ایلام دهلران
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دوره اول متوسطه ایلام دهلران
مدرسه شهید عزت پناه
شهید عزت پناه
نامشخص - دوره اول متوسطه ایلام دهلران
مدرسه شهید عبدالهی
شهید عبدالهی
نامشخص - دوره اول متوسطه ایلام دهلران
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان ایلام شهر دهلران را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان ایلام شهر دهلران انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان ایلام شهر دهلران ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان ایلام شهر دهلران را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.