چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان زنجان شهر سجاسرود

مدرسه کاردانش شهید باهنر سجاس
کاردانش شهید باهنر سجاس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان سجاسرود
مدرسه کاردانش سمیه سجاس
کاردانش سمیه سجاس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان سجاسرود
مدرسه شهید بهشتی قمشلو
شهید بهشتی قمشلو
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه شهید بهشتی چراغ مزرعه
شهید بهشتی چراغ مزرعه
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه شهید بهشتی باریکاب
شهید بهشتی باریکاب
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه شهید بلال زرزر
شهید بلال زرزر
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه شهید باهنرزوینق
شهید باهنرزوینق
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه شهید باهنرخوش
شهید باهنرخوش
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه شهید باهنر شین
شهید باهنر شین
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه شهید بابایی خمارک
شهید بابایی خمارک
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه سیدالشهدا (ع)
سیدالشهدا (ع)
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه سوم شعبان خنداب
سوم شعبان خنداب
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه دکتر شریعتی آقبلاغ سفلی
دکتر شریعتی آقبلاغ سفلی
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه دانش اوچ بلاغ
دانش اوچ بلاغ
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه خاتم الانبیا (ص)
خاتم الانبیا (ص)
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه حکمت آلنجه
حکمت آلنجه
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه حافظ مجیدآباد
حافظ مجیدآباد
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه چهارده معصوم کشک آباد
چهارده معصوم کشک آباد
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه بنیاد پانزده خرداد مهدی آباد
بنیاد پانزده خرداد مهدی آباد
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه بنیاد پانزده خرداد چراغ حصاری
بنیاد پانزده خرداد چراغ حصاری
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه باغچه بان
باغچه بان
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه آیت اله طالقانی سرین دره
آیت اله طالقانی سرین دره
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه آیت اله طالقانی خنداب
آیت اله طالقانی خنداب
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه آیت اله سعیدی محمدآباد
آیت اله سعیدی محمدآباد
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه آیت اله خامنه ای
آیت اله خامنه ای
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه ایثار چوزوک
ایثار چوزوک
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه امیرالمومنین (ع)
امیرالمومنین (ع)
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه امام خمینی آغاجاری
امام خمینی آغاجاری
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه امام حسن مجتبی (ع)
امام حسن مجتبی (ع)
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه 22 بهمن زرند
22 بهمن زرند
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه 17 شهریور مزیدآباد
17 شهریور مزیدآباد
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه ولی عصر (عج)
ولی عصر (عج)
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه هشتم شهریور نهاویس
هشتم شهریور نهاویس
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه نور مهرین آباد
نور مهرین آباد
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه عترت سجاس
عترت سجاس
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه طالقانی
طالقانی
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه شهید نواب صفوی بولاماجی
شهید نواب صفوی بولاماجی
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه شهید مطهری قره گل
شهید مطهری قره گل
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه شهید مطهری اسلام آباد
شهید مطهری اسلام آباد
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه شهید مصطفی تیموری پابند
شهید مصطفی تیموری پابند
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه شهید مدنی شوراب
شهید مدنی شوراب
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه شهید مدرس دهجلال
شهید مدرس دهجلال
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه شهید محمد منتظری شیخ موسی
شهید محمد منتظری شیخ موسی
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه شهید گنج خانلوسجاس
شهید گنج خانلوسجاس
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه شهید کیانی چنگور
شهید کیانی چنگور
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه شهید کریمی ارقین
شهید کریمی ارقین
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه شهید فهمیده امام کندی
شهید فهمیده امام کندی
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه شهید غورقانلوی روستای چیلاخور
شهید غورقانلوی روستای چیلاخور
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه شهید علی محبی چنگوری
شهید علی محبی چنگوری
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه شهید شیرودی ینگجه
شهید شیرودی ینگجه
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه شهید شیرودی اسپرین
شهید شیرودی اسپرین
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه شهید سلمان نظری چوزوک
شهید سلمان نظری چوزوک
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه شهید رضاملکی سیامان
شهید رضاملکی سیامان
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه شهید رجائی دولجین
شهید رجائی دولجین
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه شهید رجائی دابانلو
شهید رجائی دابانلو
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه شهید حاجیلو نصرت آباد
شهید حاجیلو نصرت آباد
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه شهید چمران نهروان
شهید چمران نهروان
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه شهید چمران گوران
شهید چمران گوران
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه حضرت رقیه سجاس
حضرت رقیه سجاس
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه استاد مطهری سجاس
استاد مطهری سجاس
نامشخص - دبستان زنجان سجاسرود
مدرسه الزهراء
الزهراء
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری زنجان سجاسرود
مدرسه نور دانش 2
نور دانش 2
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری زنجان سجاسرود
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان زنجان شهر سجاسرود را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان زنجان شهر سجاسرود انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان زنجان شهر سجاسرود ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان زنجان شهر سجاسرود را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.