جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان اردبیل شهر ارشق ارشق

مدرسه یاسرگونپاپاق
یاسرگونپاپاق
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه هدایت بیگ باغلو
هدایت بیگ باغلو
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه هجرت سردی
هجرت سردی
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه نیمه شعبان قره چی سفلی
نیمه شعبان قره چی سفلی
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه نورشیخ عظیم لو
نورشیخ عظیم لو
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه نواب اردوخانکندی
نواب اردوخانکندی
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه مولوی دوه چی سفلی
مولوی دوه چی سفلی
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه موسوی قره ولیلو
موسوی قره ولیلو
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه معراج میرزاحسن کندی
معراج میرزاحسن کندی
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه معاد علی کهریزی
معاد علی کهریزی
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه محمدزاده گلی درق سفلی
محمدزاده گلی درق سفلی
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه مالک اشترنوری کندی مشیران
مالک اشترنوری کندی مشیران
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه قدس چرچیلو
قدس چرچیلو
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه قائم حسنلو
قائم حسنلو
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه فرهنگ نولوبلاغی
فرهنگ نولوبلاغی
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه فجر برجلو
فجر برجلو
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه علم چهارچمن
علم چهارچمن
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه علامه حلی
علامه حلی
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه عفت رضی
عفت رضی
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه عبد صالح تازه کند
عبد صالح تازه کند
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه طباطبائی قشلاق محمدقلی
طباطبائی قشلاق محمدقلی
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه صبردره بیگلو
صبردره بیگلو
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه شهید یداله نوروزوندخان ببلو
شهید یداله نوروزوندخان ببلو
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه شهید هاشمی نژادقره چی علیا
شهید هاشمی نژادقره چی علیا
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه شهید نوری
شهید نوری
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه شهید ندایی داشبلاغ کنده
شهید ندایی داشبلاغ کنده
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه شهید ناطق نوری خلیفه لو
شهید ناطق نوری خلیفه لو
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه شهید مهری خانمانلو
شهید مهری خانمانلو
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه شهید مظفری
شهید مظفری
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه شهید مصطفی خمینی قوشه سفلی
شهید مصطفی خمینی قوشه سفلی
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه شهید مرادمندکلی علیا
شهید مرادمندکلی علیا
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه شهید مدرس
شهید مدرس
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه شهید لاری مازافا
شهید لاری مازافا
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه شهید قرنی سیدبیگلو
شهید قرنی سیدبیگلو
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه شهید قاسمی قانلوبلاغ
شهید قاسمی قانلوبلاغ
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه شهید قاسمی رحیم بیگلوی سفلی
شهید قاسمی رحیم بیگلوی سفلی
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه شهید علی جعفری
شهید علی جعفری
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه شهید صدقی طوماردره سی
شهید صدقی طوماردره سی
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه شهید صادق پور اکبرکندی
شهید صادق پور اکبرکندی
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه شهید شهریاری علیکران
شهید شهریاری علیکران
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه شهید شکرعلی تقی زاده کلی سفلی
شهید شکرعلی تقی زاده کلی سفلی
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه شهید سنجابی سهرابلو
شهید سنجابی سهرابلو
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه شهید ساجدکرملو
شهید ساجدکرملو
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه شهید زربوطه
شهید زربوطه
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه شهید رحیم کاتب حماملو
شهید رحیم کاتب حماملو
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه شهید رحمان آق قاسملو
شهید رحمان آق قاسملو
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه شهید رجائی شورگل
شهید رجائی شورگل
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه شهید ذبیحی صلوات
شهید ذبیحی صلوات
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه شهید دهقان حیدرآباد
شهید دهقان حیدرآباد
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه شهید دبیری
شهید دبیری
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه شهید خانکشی زاده
شهید خانکشی زاده
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه شهید حسین پور
شهید حسین پور
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه شهید چمران یوسف خانکندی
شهید چمران یوسف خانکندی
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه شهید جهانی خرابه رضی
شهید جهانی خرابه رضی
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه شهید بیگلری آقاخانلو
شهید بیگلری آقاخانلو
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه شهید بنی هاشم
شهید بنی هاشم
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه شهید بخشیان کنچوبه
شهید بخشیان کنچوبه
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه شهید باهنر دوز قشلاقی
شهید باهنر دوز قشلاقی
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه شهید باقری چیبنلو
شهید باقری چیبنلو
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه شهید آیت اله مدنی دمقلی
شهید آیت اله مدنی دمقلی
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه شهید آیت اله صدوقی ساری قیه
شهید آیت اله صدوقی ساری قیه
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه شهید آزادوند
شهید آزادوند
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه شهید امین حسن زاده قره لو
شهید امین حسن زاده قره لو
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
مدرسه شهید اکبری آقدولو
شهید اکبری آقدولو
نامشخص - دبستان اردبیل ارشق
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان اردبیل شهر ارشق ارشق را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان اردبیل شهر ارشق ارشق انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان اردبیل شهر ارشق ارشق ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان اردبیل شهر ارشق ارشق را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.