سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر چالدران

مدرسه شهید جبارزاده
شهید جبارزاده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی چالدران
مدرسه رضوان
رضوان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی چالدران
مدرسه همت خان بخلچی
همت خان بخلچی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه هفده شهریور انبارننه
هفده شهریور انبارننه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه هدایت مجنون سفلی
هدایت مجنون سفلی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه هجرت بخلچی سفلی
هجرت بخلچی سفلی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه ولیعصر(عج)
ولیعصر(عج)
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه ولایت وکیل
ولایت وکیل
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه ولایت فقیه
ولایت فقیه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه نیاز
نیاز
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه نور سازآغلی
نور سازآغلی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه نوح اینجه رستم بیگ
نوح اینجه رستم بیگ
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه میثاق
میثاق
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه مهدی ریحانلوی وسط
مهدی ریحانلوی وسط
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه موحد قلم خاچ
موحد قلم خاچ
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه منزلت بزقلعه
منزلت بزقلعه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه معصوم کندی
معصوم کندی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه معرفت جگن لو
معرفت جگن لو
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه مشهد کندی
مشهد کندی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه مسعود آباد
مسعود آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه محمدامین مادلوی چالدران
محمدامین مادلوی چالدران
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه محمد آقا
محمد آقا
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه مجنون علیا
مجنون علیا
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه گرگره
گرگره
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه قیام جمالکندی
قیام جمالکندی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه قوری ناب
قوری ناب
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه قاضی طباطبائی قولار
قاضی طباطبائی قولار
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه فیض گل سعید
فیض گل سعید
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه فاطمه قاسمیه انباروسط
فاطمه قاسمیه انباروسط
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه غدیر
غدیر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه عیسی بن مریم قره کلیسا
عیسی بن مریم قره کلیسا
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه عمار یاسر جبارکندی
عمار یاسر جبارکندی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه علم اینجه صلاح سفلی
علم اینجه صلاح سفلی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه علامه طباطبائی قرخ بلاغ
علامه طباطبائی قرخ بلاغ
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه عصمت چالدران
عصمت چالدران
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه عصمت 2
عصمت 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه عترت
عترت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه عبدالرزاق
عبدالرزاق
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه طالقانی زاویه سفلی
طالقانی زاویه سفلی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه صدرالدین روستای صدرالدین شاهگلن سا
صدرالدین روستای صدرالدین شاهگلن سا
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه شهید یزدانی
شهید یزدانی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه شهید یادگاری قره آغل
شهید یادگاری قره آغل
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه شهید هاشمی نژادآرخاشان
شهید هاشمی نژادآرخاشان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه شهید نوری قوشابلاغ علیا
شهید نوری قوشابلاغ علیا
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه شهید نجفی تازه کند
شهید نجفی تازه کند
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه شهید نامجوشادلوی علیا
شهید نامجوشادلوی علیا
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه شهید ناطق نوری اروج کندی
شهید ناطق نوری اروج کندی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه شهید میرزائی قرمزی داش
شهید میرزائی قرمزی داش
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه شهید مفتح زاویه علیا
شهید مفتح زاویه علیا
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه شهید مطهری گل اشاقی
شهید مطهری گل اشاقی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه شهید مصطفی خمینی خضرلو
شهید مصطفی خمینی خضرلو
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه شهید مددی نبی کندی
شهید مددی نبی کندی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه شهید محمودی یوموری داش
شهید محمودی یوموری داش
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه شهید محمدباقر اسماعیل نژاد
شهید محمدباقر اسماعیل نژاد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه شهید محمد منتظری قرنقو
شهید محمد منتظری قرنقو
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه شهید گیاهی چالدران
شهید گیاهی چالدران
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه شهید کلاهدوز بابالو
شهید کلاهدوز بابالو
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه شهید قلی زاده مزرعه
شهید قلی زاده مزرعه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه شهید قره نی قزخاچلو
شهید قره نی قزخاچلو
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه شهید فیروزی چخورکند
شهید فیروزی چخورکند
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه شهید فیاض بخش تغنیت علیا
شهید فیاض بخش تغنیت علیا
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه شهید فلاحی شادلوی سفلی
شهید فلاحی شادلوی سفلی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه شهید غلامعلی نوری
شهید غلامعلی نوری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
مدرسه شهید علوی تولکی تپه سی
شهید علوی تولکی تپه سی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چالدران
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر چالدران را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر چالدران انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر چالدران ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر چالدران را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.