چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر مشهد ناحیه

مدرسه کاردانش همت مردم
کاردانش همت مردم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه کاردانش محمودیه 7
کاردانش محمودیه 7
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه کاردانش فن آوران
کاردانش فن آوران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه کاردانش پویا
کاردانش پویا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه کاردانش نگاره
کاردانش نگاره
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه پسران آهسته گام 2 امام حسين (ع)
پسران آهسته گام 2 امام حسين (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه فنی مولای متقیان
فنی مولای متقیان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه برادران قفلی
برادران قفلی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه فنی صالحه
فنی صالحه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه حرفه ای حسابگران
حرفه ای حسابگران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه اسماء
اسماء
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه حاجی عابدزاده
حاجی عابدزاده
پسرانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه حمزه
حمزه
مختلط - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه مهشید مصلی نژاد
مهشید مصلی نژاد
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه شهید غیور اصلی
شهید غیور اصلی
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه نگین
نگین
پسرانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه جوانه ها
جوانه ها
پسرانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه شهید رازدان
شهید رازدان
پسرانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه نیکان 2
نیکان 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه نیکان 1
نیکان 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه نیایش
نیایش
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه نورامام رضا (ع)
نورامام رضا (ع)
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه مهر رضوی
مهر رضوی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه مشهدی فرد 1
مشهدی فرد 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه لطیفه
لطیفه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه گلها
گلها
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه گلستان 2
گلستان 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه گلستان 1
گلستان 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه گرجستانی
گرجستانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه کاویان
کاویان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه فطرت 2
فطرت 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه فطرت
فطرت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه فرهیختگان كبری سلطانی
فرهیختگان كبری سلطانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه فروزنده
فروزنده
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه فاطر
فاطر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه فارسیان مشهد
فارسیان مشهد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه غنچه های رضوان
غنچه های رضوان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه غدیر
غدیر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه عطار
عطار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه عرفان
عرفان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه عارفان
عارفان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه عابس
عابس
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه طوبی رفعت 1
طوبی رفعت 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه صدر
صدر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه صالحه
صالحه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه صالح 2
صالح 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه صالح 1
صالح 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه شهید گذری 2
شهید گذری 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه شهید گذری
شهید گذری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه شهید غلامی
شهید غلامی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه شهید رمضانعلی عامل
شهید رمضانعلی عامل
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه شهید رجایی 2
شهید رجایی 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه شهید راد مرد
شهید راد مرد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه شهید خدامی 2
شهید خدامی 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه شهید خدامی 1
شهید خدامی 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه شهید حسن رضایی 2
شهید حسن رضایی 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه شهید حسن رضایی 1
شهید حسن رضایی 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه شهید اشگذری
شهید اشگذری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه شهدای لشگر 2
شهدای لشگر 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه شهدای لشگر 1
شهدای لشگر 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه شهدای فرهنگی
شهدای فرهنگی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه شهدای راه آهن
شهدای راه آهن
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه شهدای پشمبافی طوس 2
شهدای پشمبافی طوس 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه شهدای پشمبافی طوس 1
شهدای پشمبافی طوس 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه شورآفرین 2
شورآفرین 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 7
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر مشهد ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر مشهد ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر مشهد ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر مشهد ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.