یک‌شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان لرستان شهر کوهنانی

مدرسه کاردانش
کاردانش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان کوهنانی
مدرسه کاردانش
کاردانش
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان کوهنانی
مدرسه خلیج فارس
خلیج فارس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان کوهنانی
مدرسه وحدت 2
وحدت 2
نامشخص - دبستان لرستان کوهنانی
مدرسه وحدت 1
وحدت 1
نامشخص - دبستان لرستان کوهنانی
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دبستان لرستان کوهنانی
مدرسه مالک اشتر خسروآباد
مالک اشتر خسروآباد
نامشخص - دبستان لرستان کوهنانی
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
نامشخص - دبستان لرستان کوهنانی
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
نامشخص - دبستان لرستان کوهنانی
مدرسه فردوسی 2
فردوسی 2
نامشخص - دبستان لرستان کوهنانی
مدرسه فردوسی 1
فردوسی 1
نامشخص - دبستان لرستان کوهنانی
مدرسه فجر
فجر
نامشخص - دبستان لرستان کوهنانی
مدرسه شهید مرادی پرچه سرخه
شهید مرادی پرچه سرخه
نامشخص - دبستان لرستان کوهنانی
مدرسه شهید ستاری 2
شهید ستاری 2
نامشخص - دبستان لرستان کوهنانی
مدرسه شهید حسین فهمیده
شهید حسین فهمیده
نامشخص - دبستان لرستان کوهنانی
مدرسه شهید باکری
شهید باکری
نامشخص - دبستان لرستان کوهنانی
مدرسه شهید نواب صفوی چم نقدعلی
شهید نواب صفوی چم نقدعلی
نامشخص - دبستان لرستان کوهنانی
مدرسه شهید محلاتی کوهدشت
شهید محلاتی کوهدشت
نامشخص - دبستان لرستان کوهنانی
مدرسه شهید رجایی چم میر بک
شهید رجایی چم میر بک
نامشخص - دبستان لرستان کوهنانی
مدرسه شهید بهشتی چم لطور
شهید بهشتی چم لطور
نامشخص - دبستان لرستان کوهنانی
مدرسه شهید باهنر شورابه 3
شهید باهنر شورابه 3
نامشخص - دبستان لرستان کوهنانی
مدرسه شهدای احد
شهدای احد
نامشخص - دبستان لرستان کوهنانی
مدرسه شهدا
شهدا
نامشخص - دبستان لرستان کوهنانی
مدرسه شورابه 2
شورابه 2
نامشخص - دبستان لرستان کوهنانی
مدرسه شورابه 1
شورابه 1
نامشخص - دبستان لرستان کوهنانی
مدرسه سر بیشه وزکور
سر بیشه وزکور
نامشخص - دبستان لرستان کوهنانی
مدرسه زینب 1
زینب 1
نامشخص - دبستان لرستان کوهنانی
مدرسه زینب 2
زینب 2
نامشخص - دبستان لرستان کوهنانی
مدرسه ذکریای رازی
ذکریای رازی
نامشخص - دبستان لرستان کوهنانی
مدرسه دستغیب
دستغیب
نامشخص - دبستان لرستان کوهنانی
مدرسه خیام
خیام
نامشخص - دبستان لرستان کوهنانی
مدرسه خیارطان
خیارطان
نامشخص - دبستان لرستان کوهنانی
مدرسه حر ریاحی
حر ریاحی
نامشخص - دبستان لرستان کوهنانی
مدرسه ترکاشوند
ترکاشوند
نامشخص - دبستان لرستان کوهنانی
مدرسه تربیت
تربیت
نامشخص - دبستان لرستان کوهنانی
مدرسه آیت اله طالقانی منار
آیت اله طالقانی منار
نامشخص - دبستان لرستان کوهنانی
مدرسه انقلاب ده کرمعلی
انقلاب ده کرمعلی
نامشخص - دبستان لرستان کوهنانی
مدرسه انقلاب حیدر خانی 2
انقلاب حیدر خانی 2
نامشخص - دبستان لرستان کوهنانی
مدرسه انقلاب حیدر خانی 1
انقلاب حیدر خانی 1
نامشخص - دبستان لرستان کوهنانی
مدرسه اندیشه چم برزو
اندیشه چم برزو
نامشخص - دبستان لرستان کوهنانی
مدرسه امام خمینی پشم
امام خمینی پشم
نامشخص - دبستان لرستان کوهنانی
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
نامشخص - دبستان لرستان کوهنانی
مدرسه ادب
ادب
نامشخص - دبستان لرستان کوهنانی
مدرسه ابوذر 4
ابوذر 4
نامشخص - دبستان لرستان کوهنانی
مدرسه 17 شهریور
17 شهریور
نامشخص - دبستان لرستان کوهنانی
مدرسه دانش پژوه
دانش پژوه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان کوهنانی
مدرسه ولی عصر (عج)
ولی عصر (عج)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان کوهنانی
مدرسه مرصاد
مرصاد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان کوهنانی
مدرسه محمد رسول الله
محمد رسول الله
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان کوهنانی
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان کوهنانی
مدرسه علامه طباطبایی
علامه طباطبایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان کوهنانی
مدرسه علامه جعفری
علامه جعفری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان کوهنانی
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان کوهنانی
مدرسه شهید باهنر2 زیرتنگ
شهید باهنر2 زیرتنگ
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان کوهنانی
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان کوهنانی
مدرسه شهیدان سرتیپ نیا
شهیدان سرتیپ نیا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان کوهنانی
مدرسه رازی
رازی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان کوهنانی
مدرسه راه دورآفرینش
راه دورآفرینش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان کوهنانی
مدرسه حضرت معصومه
حضرت معصومه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان کوهنانی
مدرسه دانش پژوه
دانش پژوه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان کوهنانی
مدرسه خدیجه کبری
خدیجه کبری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان کوهنانی
مدرسه تزکیه
تزکیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان کوهنانی
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان کوهنانی
مدرسه پردیس
پردیس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان کوهنانی
مدرسه بعثت
بعثت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان کوهنانی
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان لرستان شهر کوهنانی را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان لرستان شهر کوهنانی انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان لرستان شهر کوهنانی ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان لرستان شهر کوهنانی را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.