یک‌شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمانشاه شهر صحنه

مدرسه کاردانش شهدای مرصاد
کاردانش شهدای مرصاد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه صحنه
مدرسه کاردانش ستایش
کاردانش ستایش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه صحنه
مدرسه کاردانش شهید مطهری 2
کاردانش شهید مطهری 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه صحنه
مدرسه حضرت رقیه (ع)
حضرت رقیه (ع)
دخترانه - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
پسرانه - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه میثم
میثم
پسرانه - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه یکدانگی
یکدانگی
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه یکجفتی
یکجفتی
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه یاسر
یاسر
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه همت آباد
همت آباد
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه هالان
هالان
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه هاشم آباد
هاشم آباد
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه نصرت اله مکری
نصرت اله مکری
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه نصر گر گلان
نصر گر گلان
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه نبوت کل گدار
نبوت کل گدار
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه میر عزیزی
میر عزیزی
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه مالك اشتر
مالك اشتر
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه مال امیری سفلی
مال امیری سفلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه گلم کبود
گلم کبود
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه گروس علیا
گروس علیا
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه گروس سفلی
گروس سفلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه گاودانه گدار
گاودانه گدار
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه کریم آباد
کریم آباد
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه کرامت شاهسوند
کرامت شاهسوند
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه علی گرزان سفلی
علی گرزان سفلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه علی آباد گروس
علی آباد گروس
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه عزیز آباد خدابنده لو
عزیز آباد خدابنده لو
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه عباس آباد
عباس آباد
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه عامله
عامله
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه صدوقی دهمراد خان
صدوقی دهمراد خان
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه صالحان شیخی آباد سفلی
صالحان شیخی آباد سفلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه شهید مهدی باكری
شهید مهدی باكری
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه شهید صیاد شیرازی
شهید صیاد شیرازی
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه شهید شیرودی
شهید شیرودی
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه شهید احمد خدادادی
شهید احمد خدادادی
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه شهید یداله خزایی
شهید یداله خزایی
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه شهید نورالله مهروی سمنگان علیا
شهید نورالله مهروی سمنگان علیا
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه شهید معروف علی مرادی بید سرخ
شهید معروف علی مرادی بید سرخ
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه شهید بابا علی کرمی
شهید بابا علی کرمی
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه شهید فرخ محمدی
شهید فرخ محمدی
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه شهید محمد رسولی پایدار
شهید محمد رسولی پایدار
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه شهید غلام رضا طمری
شهید غلام رضا طمری
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه شهید صید علی ترکاشوند
شهید صید علی ترکاشوند
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه شهید رسول حمیدی
شهید رسول حمیدی
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه شهدای اسلام آباد
شهدای اسلام آباد
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه شریف آباد
شریف آباد
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه شرافت دولت آباد
شرافت دولت آباد
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه سه شهید محمود آباد گاو کل
سه شهید محمود آباد گاو کل
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه سنگ چین
سنگ چین
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه سمنگان سفلی
سمنگان سفلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه سفید چقا
سفید چقا
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه سرد هلق
سرد هلق
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه سردار آباد
سردار آباد
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه سرخه مهری
سرخه مهری
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه سر آسیاب
سر آسیاب
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه سراب
سراب
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه سجاد
سجاد
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه زرد آب محمود آباد
زرد آب محمود آباد
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه رسالت کنگر شاه علیا
رسالت کنگر شاه علیا
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه دهلق
دهلق
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه دو شهید گاو کل قلعه
دو شهید گاو کل قلعه
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه دو شهید سیاه چقا
دو شهید سیاه چقا
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
مدرسه دو شهید حمام دره
دو شهید حمام دره
نامشخص - دبستان کرمانشاه صحنه
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کرمانشاه شهر صحنه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمانشاه شهر صحنه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمانشاه شهر صحنه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمانشاه شهر صحنه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.