دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر شهرکرد ناحیه

مدرسه کاردانش عترت هفشجان
کاردانش عترت هفشجان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه کاردانش امیرکبیر
کاردانش امیرکبیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه کاردانش امام خمینی (ره)
کاردانش امام خمینی (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه کاردانش کوشش
کاردانش کوشش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه کاردانش فرهنگ
کاردانش فرهنگ
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه کاردانش علی ابن ابیطالب نافچ
کاردانش علی ابن ابیطالب نافچ
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه کاردانش علم وادب
کاردانش علم وادب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه کاردانش شهید حقیقی برادران
کاردانش شهید حقیقی برادران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه تربیت بدنی کوثر
تربیت بدنی کوثر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه فرزانه
فرزانه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه شاهد
شاهد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه الهام
الهام
دخترانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه معارف اسلامی
معارف اسلامی
دخترانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه پیروزی
پیروزی
دخترانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه قریب
قریب
دخترانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه فجر هفشجان
فجر هفشجان
دخترانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه  قائم هفشجان
قائم هفشجان
دخترانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه حضرت زهرا (س)
حضرت زهرا (س)
دخترانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه فرهنگیان
فرهنگیان
دخترانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه انقلاب هفشجان
انقلاب هفشجان
دخترانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه معارف
معارف
پسرانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه استقلال
استقلال
پسرانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه استقلال 1
استقلال 1
پسرانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه فرهنگیان 2
فرهنگیان 2
پسرانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه فضیلت هفشجان
فضیلت هفشجان
پسرانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه پیامبر اعظم (ص)
پیامبر اعظم (ص)
پسرانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه پیروزی
پیروزی
پسرانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه فارابی اشکفتک
فارابی اشکفتک
پسرانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه فرهنگیان
فرهنگیان
پسرانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه وحدت مهدیه
وحدت مهدیه
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه توحید هرچگان
توحید هرچگان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه نمونه سعدی
نمونه سعدی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه توحید
توحید
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه مولوی
مولوی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه تلاش
تلاش
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه معلم شهید
معلم شهید
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه پیروزی
پیروزی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه مریم
مریم
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه پویش
پویش
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه مرضیه شهرکرد
مرضیه شهرکرد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه پویا
پویا
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه بهار آزادی 2
بهار آزادی 2
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه بهار آزادی 1
بهار آزادی 1
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه بعثت نافچ
بعثت نافچ
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه فرزانگان شهرکرد
فرزانگان شهرکرد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه آمنه ارجنک
آمنه ارجنک
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه فاطمه زهرا هفشجان
فاطمه زهرا هفشجان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه آل طاها
آل طاها
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه علم و صنعت نافچ
علم و صنعت نافچ
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه ایران زمین
ایران زمین
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه علامه دهخدا
علامه دهخدا
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه امیرکبیر
امیرکبیر
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه علامه حلی1 هفشجان
علامه حلی1 هفشجان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه امیرکبیر ارجنک
امیرکبیر ارجنک
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه طلوع آزادی
طلوع آزادی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه امام حسن مجتبی (ع) شهرکرد
امام حسن مجتبی (ع) شهرکرد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه صداقت پیر بلوط
صداقت پیر بلوط
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه شهید رجائی منظریه
شهید رجائی منظریه
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه اسماء
اسماء
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه شهدا هرچگان
شهدا هرچگان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه سروش
سروش
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه ستایش
ستایش
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه 22 بهمن 2
22 بهمن 2
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر شهرکرد ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر شهرکرد ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر شهرکرد ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر شهرکرد ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.