دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر فارسان فارسان

مدرسه کاردانش فروزنده
کاردانش فروزنده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه کاردانش رهبری
کاردانش رهبری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه کاردانش ایثار
کاردانش ایثار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه کاردانش ابتکار
کاردانش ابتکار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه فارابی
فارابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه مهر معلم
مهر معلم
دخترانه - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه بهاران دانش
بهاران دانش
دخترانه - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه حکیم نظامی
حکیم نظامی
پسرانه - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه مهر معلم
مهر معلم
پسرانه - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه دانش
دانش
پسرانه - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه هاجر
هاجر
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه نوید
نوید
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه نور 1
نور 1
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه نواب صفوی
نواب صفوی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه نسرین شعاعی
نسرین شعاعی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه نرجس خاتون
نرجس خاتون
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه نجابت
نجابت
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه میثاق
میثاق
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه مهدیه گوشه
مهدیه گوشه
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه معصومه
معصومه
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه مشتاق
مشتاق
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه مرضیه
مرضیه
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه لیلا
لیلا
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه قائم
قائم
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه فرهنگیان
فرهنگیان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه فردوس
فردوس
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه فاطمه
فاطمه
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه غدیر
غدیر
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه طاهر ه
طاهر ه
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه طالقانی 1
طالقانی 1
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه طالقانی 2
طالقانی 2
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه صدیقه
صدیقه
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه شهید سلحشور
شهید سلحشور
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه شهید رجائی هیرگان
شهید رجائی هیرگان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه شهید رجایی هیرگان 2
شهید رجایی هیرگان 2
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه شهید آوینی
شهید آوینی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه شهید سلحشور
شهید سلحشور
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه شهید نصر
شهید نصر
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه شهید اسلام کیانی
شهید اسلام کیانی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه شهید نوروزی
شهید نوروزی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه شهریار
شهریار
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه شهدای مکه
شهدای مکه
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه شهدا
شهدا
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه سلیمان خاطر
سلیمان خاطر
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه سعدی
سعدی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه سحر
سحر
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه سپیده
سپیده
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه زینب کران
زینب کران
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه زینب پردنجان
زینب پردنجان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه زهره بنیادیان
زهره بنیادیان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه رودكی 2
رودكی 2
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه رودكی 1
رودكی 1
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه رقیه 2
رقیه 2
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه رقیه 1
رقیه 1
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه رسالت
رسالت
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه راضیه
راضیه
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه ریحانه
ریحانه
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه اندیشه سبز
اندیشه سبز
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه داورپناه چوبین
داورپناه چوبین
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فارسان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر فارسان فارسان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر فارسان فارسان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر فارسان فارسان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر فارسان فارسان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.