شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر ترکمانچای

مدرسه دکتر حسابی
دکتر حسابی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه شهید سلطانی ورنکش
شهید سلطانی ورنکش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه شهید خدایی خاتون آباد
شهید خدایی خاتون آباد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه سانیان
سانیان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه نبوت خاتون آباد
نبوت خاتون آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه میلاد ناولیق
میلاد ناولیق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه میثم تمار قشلاق
میثم تمار قشلاق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه مقداد برزلیق
مقداد برزلیق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه مدرس بالسین شریف آباد
مدرس بالسین شریف آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه قیام حلمسی
قیام حلمسی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه عمار
عمار
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه علامه مجلسی گاوینه رود
علامه مجلسی گاوینه رود
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه صادقیه بقرآباد
صادقیه بقرآباد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه شهید مصطفی خمینی جیرانبلاغی
شهید مصطفی خمینی جیرانبلاغی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه شهید صادقی نودولق
شهید صادقی نودولق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه شهید شیرودی قره تپه
شهید شیرودی قره تپه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه شهید چمران غریب دوست
شهید چمران غریب دوست
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه شهید بهشتی کلهر
شهید بهشتی کلهر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه شهید باكری
شهید باكری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه شهید بابازاده
شهید بابازاده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه شریعت آلاتیمور
شریعت آلاتیمور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه رسالت گوگدرق
رسالت گوگدرق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه رازی شیخ صفی
رازی شیخ صفی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه دکتر مفتح سوینج سفلی
دکتر مفتح سوینج سفلی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه حماسه بیات سفلی
حماسه بیات سفلی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه حجاب ترکمان
حجاب ترکمان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه ثاراله قراجه قیا
ثاراله قراجه قیا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه بهارآزادی اشنار
بهارآزادی اشنار
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه بلال کسیجین
بلال کسیجین
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه بعثت قباق تپه
بعثت قباق تپه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه آیت اله سعیدی بلوکان
آیت اله سعیدی بلوکان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه آیت الله خامنه ای
آیت الله خامنه ای
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه انقلاب مهماندوست
انقلاب مهماندوست
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه امام خمینی ترکمان
امام خمینی ترکمان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه اسماء
اسماء
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه اسد آبادی صومعه علیا
اسد آبادی صومعه علیا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه ارشاد صومعه علیا
ارشاد صومعه علیا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه ابوطالب بیجرلو
ابوطالب بیجرلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه ابوذر ورزقان
ابوذر ورزقان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه 29 بهمن خواجه غیاث
29 بهمن خواجه غیاث
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه 22 بهمن ورنکش
22 بهمن ورنکش
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه 12 فروردین
12 فروردین
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه 12 بهمن ینگجه
12 بهمن ینگجه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه هفتم تیربلفه تیمور
هفتم تیربلفه تیمور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه والفجر دستجرد
والفجر دستجرد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه شهداء یالقوزآغاج
شهداء یالقوزآغاج
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه شهید صدوقی ترکمان
شهید صدوقی ترکمان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه حضرت معصومه (س)
حضرت معصومه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه بنت الهدی ترکمان
بنت الهدی ترکمان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه آفاق
آفاق
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه ایمان 3
ایمان 3
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه ایمان 2
ایمان 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه زینب کبری
زینب کبری
دخترانه - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه یادگارامام
یادگارامام
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه هاجر
هاجر
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه مسلم ابن عقیل
مسلم ابن عقیل
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه قاضی طباطبایی
قاضی طباطبایی
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه فاتح
فاتح
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه علامه حلی
علامه حلی
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه علامه امینی
علامه امینی
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی ترکمانچای
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر ترکمانچای را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر ترکمانچای انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر ترکمانچای ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر ترکمانچای را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.