دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان قزوین شهر شال

مدرسه متوسطه حرفه ای شهيد يار محمدی
متوسطه حرفه ای شهيد يار محمدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قزوین شال
مدرسه المهدی
المهدی
مختلط - دبستان قزوین شال
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دبستان قزوین شال
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان قزوین شال
مدرسه نور
نور
نامشخص - دبستان قزوین شال
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان قزوین شال
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان قزوین شال
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان قزوین شال
مدرسه عترت
عترت
نامشخص - دبستان قزوین شال
مدرسه شیخ ضیا عاملی
شیخ ضیا عاملی
نامشخص - دبستان قزوین شال
مدرسه شهید شهبازی ها
شهید شهبازی ها
نامشخص - دبستان قزوین شال
مدرسه شهید حمد ا... انصاری
شهید حمد ا... انصاری
نامشخص - دبستان قزوین شال
مدرسه شهید حسینی
شهید حسینی
نامشخص - دبستان قزوین شال
مدرسه شهیدین
شهیدین
نامشخص - دبستان قزوین شال
مدرسه شهید قربان کرمی
شهید قربان کرمی
نامشخص - دبستان قزوین شال
مدرسه شهید شهبازی
شهید شهبازی
نامشخص - دبستان قزوین شال
مدرسه شهید زارعی
شهید زارعی
نامشخص - دبستان قزوین شال
مدرسه شهید حسینی
شهید حسینی
نامشخص - دبستان قزوین شال
مدرسه شهید آیت ا... مدنی
شهید آیت ا... مدنی
نامشخص - دبستان قزوین شال
مدرسه شهید امیرحسن یارمحمدی
شهید امیرحسن یارمحمدی
نامشخص - دبستان قزوین شال
مدرسه شهید محمد زین آبادی
شهید محمد زین آبادی
نامشخص - دبستان قزوین شال
مدرسه شهید شهبازی ها
شهید شهبازی ها
نامشخص - دبستان قزوین شال
مدرسه حجاب
حجاب
نامشخص - دبستان قزوین شال
مدرسه الغدیر
الغدیر
نامشخص - دبستان قزوین شال
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
نامشخص - دبستان قزوین شال
مدرسه امام خمینی شال
امام خمینی شال
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین شال
مدرسه ولی عصر (عج)
ولی عصر (عج)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین شال
مدرسه نیایش
نیایش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین شال
مدرسه فجر
فجر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین شال
مدرسه عفاف
عفاف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین شال
مدرسه صابرین
صابرین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین شال
مدرسه شهید صیاد شیرازی
شهید صیاد شیرازی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین شال
مدرسه شهید سید مرتضی آوینی
شهید سید مرتضی آوینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین شال
مدرسه شهید آقا حسین موسوی
شهید آقا حسین موسوی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین شال
مدرسه شهید اقتدار تاری وردی
شهید اقتدار تاری وردی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین شال
مدرسه شهید احمدی روشن
شهید احمدی روشن
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین شال
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین شال
مدرسه شفق
شفق
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین شال
مدرسه زینبیه
زینبیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین شال
مدرسه ریحانه
ریحانه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین شال
مدرسه دکتر شریعتی
دکتر شریعتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین شال
مدرسه حضرت معصومه (س)
حضرت معصومه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین شال
مدرسه توحید
توحید
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین شال
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین شال
مدرسه بنت الهدی
بنت الهدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین شال
مدرسه آیت اله شیخ هاشم مدرس
آیت اله شیخ هاشم مدرس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین شال
مدرسه امیر کبیر
امیر کبیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین شال
مدرسه شهید حسینی
شهید حسینی
پسرانه - دوره اول متوسطه قزوین شال
مدرسه یادگارامام
یادگارامام
نامشخص - دوره اول متوسطه قزوین شال
مدرسه فاطمه الزهرا (س)
فاطمه الزهرا (س)
نامشخص - دوره اول متوسطه قزوین شال
مدرسه شیخ هاشم مدرس
شیخ هاشم مدرس
نامشخص - دوره اول متوسطه قزوین شال
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دوره اول متوسطه قزوین شال
مدرسه شهید صفت اله انصاری
شهید صفت اله انصاری
نامشخص - دوره اول متوسطه قزوین شال
مدرسه شهید زارعی
شهید زارعی
نامشخص - دوره اول متوسطه قزوین شال
مدرسه شهید جهان آرا
شهید جهان آرا
نامشخص - دوره اول متوسطه قزوین شال
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دوره اول متوسطه قزوین شال
مدرسه زکیه
زکیه
نامشخص - دوره اول متوسطه قزوین شال
مدرسه چهارده معصوم (ع)
چهارده معصوم (ع)
نامشخص - دوره اول متوسطه قزوین شال
مدرسه آیت اله بروجردی
آیت اله بروجردی
نامشخص - دوره اول متوسطه قزوین شال
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دوره اول متوسطه قزوین شال
مدرسه امام صادق (ع)
امام صادق (ع)
نامشخص - دوره اول متوسطه قزوین شال
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان قزوین شهر شال را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان قزوین شهر شال انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان قزوین شهر شال ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان قزوین شهر شال را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.