چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان گیلان شهر رشت ناحیه

مدرسه کاردانش اندیشه
کاردانش اندیشه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 1
مدرسه کاردانش صدیقه کبری
کاردانش صدیقه کبری
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 1
مدرسه کاردانش ایثارگران فاطمیه
کاردانش ایثارگران فاطمیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 1
مدرسه کاردانش خواجه نصیر الدین طوسی
کاردانش خواجه نصیر الدین طوسی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 1
مدرسه کاردانش جنت لاکان
کاردانش جنت لاکان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 1
مدرسه کاردانش کیومرث صابری گل آقا
کاردانش کیومرث صابری گل آقا
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 1
مدرسه کاردانش صالحه
کاردانش صالحه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 1
مدرسه کاردانش آتیه
کاردانش آتیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 1
مدرسه کاردانش جهان دانش
کاردانش جهان دانش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 1
مدرسه کاردانش زبدگان
کاردانش زبدگان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 1
مدرسه کاردانش علم و صنعت نوین 1
کاردانش علم و صنعت نوین 1
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 1
مدرسه کاردانش فن آوران
کاردانش فن آوران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 1
مدرسه کاردانش فرهنگ نو
کاردانش فرهنگ نو
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 1
مدرسه ولی عبادی
ولی عبادی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان ناحیه 1
مدرسه فنی و حرفه ای اندیشه
فنی و حرفه ای اندیشه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان ناحیه 1
مدرسه زبدگان
زبدگان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان ناحیه 1
مدرسه سمیه
سمیه
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه شهید احمد مسیبی
شهید احمد مسیبی
پسرانه - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه شهیده فرحناز معصومی
شهیده فرحناز معصومی
نامشخص - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه فرش گیلان 1
فرش گیلان 1
مختلط - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه حمزه سیدالشهداء پاسکیاب
حمزه سیدالشهداء پاسکیاب
مختلط - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه شهید علی پور باقر
شهید علی پور باقر
مختلط - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه شهید برادران حسینی
شهید برادران حسینی
مختلط - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه شهدای سلیمانداراب
شهدای سلیمانداراب
مختلط - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه آقا سید شریف
آقا سید شریف
مختلط - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه آیت الله خامنه ای
آیت الله خامنه ای
مختلط - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه قیام مهدی (عج) فلکده
قیام مهدی (عج) فلکده
مختلط - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه راهنمای سعادت
راهنمای سعادت
مختلط - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه شهید غمزه سقالکسار
شهید غمزه سقالکسار
مختلط - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه شهید فلاحی
شهید فلاحی
مختلط - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه داهی
داهی
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه سمیه
سمیه
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه چینی چیان 1
چینی چیان 1
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه ثامن الائمه
ثامن الائمه
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه نسیبه 1
نسیبه 1
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه الزهرا 1
الزهرا 1
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه شهید مهدی همراه
شهید مهدی همراه
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه شهید حمزه رفعتی 1
شهید حمزه رفعتی 1
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه نصرت 2
نصرت 2
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه آزادگان
آزادگان
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه شهید نصیری
شهید نصیری
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه شهید صدوقی 1
شهید صدوقی 1
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه شهید سیادتی 2
شهید سیادتی 2
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه فرشتگان
فرشتگان
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه سید علی مقیمی 2
سید علی مقیمی 2
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه شهید مبرهن 1
شهید مبرهن 1
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه شهید حاجت پور 2
شهید حاجت پور 2
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه شهید کامران نجات الهی
شهید کامران نجات الهی
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه مهر آئین
مهر آئین
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه شهید خیراله کرمی
شهید خیراله کرمی
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه شهید دانش حجتی
شهید دانش حجتی
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه شیرودی لاکان
شیرودی لاکان
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه شهید علی حقیقی
شهید علی حقیقی
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه مهدی تحویلداری
مهدی تحویلداری
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه شهید حاجت پور
شهید حاجت پور
پسرانه - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه شهید صدیقی 2
شهید صدیقی 2
پسرانه - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه شهید نامجو
شهید نامجو
پسرانه - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه شهید مبرهن 2
شهید مبرهن 2
پسرانه - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه شهید مسعود قلیزاده 1
شهید مسعود قلیزاده 1
پسرانه - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه شهید صلاحکار
شهید صلاحکار
پسرانه - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه رضا پور لاکانی
رضا پور لاکانی
پسرانه - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه شهید علی عشقی
شهید علی عشقی
پسرانه - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه شهید جواد سرافراز 1
شهید جواد سرافراز 1
پسرانه - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه شهدای نخود چر
شهدای نخود چر
پسرانه - دبستان گیلان ناحیه 1
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان گیلان شهر رشت ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان گیلان شهر رشت ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان گیلان شهر رشت ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان گیلان شهر رشت ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.