سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان لرستان شهر خرم آباد

مدرسه کاردانش اندیشه پویا
کاردانش اندیشه پویا
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش طالقانی
کاردانش طالقانی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش کارآفرین
کاردانش کارآفرین
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش نواندیشان
کاردانش نواندیشان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش مرحوم حبیبی
کاردانش مرحوم حبیبی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش فن آوران
کاردانش فن آوران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش نو اندیشان
کاردانش نو اندیشان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش فضیلت 1
کاردانش فضیلت 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش خوارزمی
کاردانش خوارزمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش تلاش
کاردانش تلاش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش ایران
کاردانش ایران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش امیرکبیر 1
کاردانش امیرکبیر 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 2
مدرسه كاردانش فاطمیه
كاردانش فاطمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش حجاب
کاردانش حجاب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش تلاش 2
کاردانش تلاش 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش نفیسه
کاردانش نفیسه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش مبتکران
کاردانش مبتکران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش طرح نو
کاردانش طرح نو
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش طرح نو
کاردانش طرح نو
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش شهید مطهری 1
کاردانش شهید مطهری 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش سید احمد حبیبی
کاردانش سید احمد حبیبی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش سروش
کاردانش سروش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش رازی
کاردانش رازی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش دکتر زرین کوب
کاردانش دکتر زرین کوب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش حبیب ابن مظاهر
کاردانش حبیب ابن مظاهر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش باهنر1
کاردانش باهنر1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش آفرینش
کاردانش آفرینش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش اندیشه های سبز افلاک
کاردانش اندیشه های سبز افلاک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش امام هادی (ع)
کاردانش امام هادی (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش امام علی
کاردانش امام علی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 1
مدرسه شقایق
شقایق
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان ناحیه 2
مدرسه حدیث
حدیث
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان ناحیه 2
مدرسه المپیک
المپیک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان ناحیه 2
مدرسه ابوعلی سینا
ابوعلی سینا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان ناحیه 2
مدرسه مبتکران
مبتکران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان ناحیه 2
مدرسه کاوش 1
کاوش 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان ناحیه 2
مدرسه دکتر حسابی
دکتر حسابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان ناحیه 2
مدرسه هنرهای زیبای لرستان
هنرهای زیبای لرستان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان ناحیه 1
مدرسه مبتکران صنعت
مبتکران صنعت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان ناحیه 1
مدرسه کار دانش آریا دخت
کار دانش آریا دخت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان ناحیه 1
مدرسه فنی آینده سازان
فنی آینده سازان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان ناحیه 1
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان ناحیه 1
مدرسه شهدای حاج عمران
شهدای حاج عمران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان ناحیه 1
مدرسه سروش
سروش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان ناحیه 1
مدرسه حرفه ای نیلوفران
حرفه ای نیلوفران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان ناحیه 1
مدرسه تربیت بدنی خواهران
تربیت بدنی خواهران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان ناحیه 1
مدرسه شاهد
شاهد
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 1
مدرسه فرهنگیان
فرهنگیان
پسرانه - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه جهاد دلی زالیبک
جهاد دلی زالیبک
پسرانه - دبستان لرستان ناحیه 1
مدرسه حضرت رقیه
حضرت رقیه
مختلط - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه آیت اله کاشانی
آیت اله کاشانی
دخترانه - دبستان لرستان ناحیه 1
مدرسه دانشمند
دانشمند
دخترانه - دبستان لرستان ناحیه 1
مدرسه  یادگار امام (ره)
یادگار امام (ره)
دخترانه - دبستان لرستان ناحیه 1
مدرسه پارس اندیش
پارس اندیش
دخترانه - دبستان لرستان ناحیه 1
مدرسه  لاله 1
لاله 1
پسرانه - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه سلام 2
سلام 2
پسرانه - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه شهید مراد داودی 1
شهید مراد داودی 1
پسرانه - دبستان لرستان ناحیه 1
مدرسه یار دبستان
یار دبستان
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه همشا گردی
همشا گردی
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه هفده شهریور
هفده شهریور
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه هجرت گیلوران
هجرت گیلوران
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه هاشم پورزادی
هاشم پورزادی
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه وحدت چوبتراش
وحدت چوبتراش
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه واحدی سرخ ده
واحدی سرخ ده
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه نیکان
نیکان
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان لرستان شهر خرم آباد را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان لرستان شهر خرم آباد انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان لرستان شهر خرم آباد ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان لرستان شهر خرم آباد را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.