یک‌شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمان شهر عشایری

مدرسه صداقت نرماشیر
صداقت نرماشیر
مختلط - دبستان کرمان عشایری
مدرسه کیمیا سیرجان
کیمیا سیرجان
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه ربیع بافت
ربیع بافت
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه کهف عنبرآباد
کهف عنبرآباد
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه راهیان نور نرماشیر
راهیان نور نرماشیر
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه کویر نرماشیر
کویر نرماشیر
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه راکعین سیرجان
راکعین سیرجان
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه کوهساران عنبرآباد
کوهساران عنبرآباد
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه راشد کهنوج
راشد کهنوج
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه کوچ کهنوج
کوچ کهنوج
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه راسخ اسفندقه
راسخ اسفندقه
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه کمیل بافت
کمیل بافت
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه راستین نرماشیر
راستین نرماشیر
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه کمال الملک اسفندقه
کمال الملک اسفندقه
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه راجی کرمانی عنبرآباد
راجی کرمانی عنبرآباد
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه کلیم کاشانی کهنوج
کلیم کاشانی کهنوج
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه ذاکرین بافت
ذاکرین بافت
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه کعبه سیرجان
کعبه سیرجان
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه دوازده امام
دوازده امام
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه کریم عنبرآباد
کریم عنبرآباد
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه دلیران سیرجان
دلیران سیرجان
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه کربلا رابر
کربلا رابر
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه دکتر شریعتی عنبرآباد
دکتر شریعتی عنبرآباد
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه کاظمین نرماشیر
کاظمین نرماشیر
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه دکتر دیالمه سیرجان
دکتر دیالمه سیرجان
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه کاشف الغطاء جیرفت
کاشف الغطاء جیرفت
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه درخشان سیرجان
درخشان سیرجان
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه قیامت نرماشیر
قیامت نرماشیر
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه دانیال نبی بافت
دانیال نبی بافت
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه قیام عنبرآباد
قیام عنبرآباد
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه دانشور رابر
دانشور رابر
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه قمر بنی هاشم جیرفت
قمر بنی هاشم جیرفت
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه دانشمند اسفندقه
دانشمند اسفندقه
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه قدسیه نرماشیر
قدسیه نرماشیر
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه دانش عنبرآباد
دانش عنبرآباد
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه قدس کهنوج
قدس کهنوج
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه دارالفنون سیرجان
دارالفنون سیرجان
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه قدر جیرفت
قدر جیرفت
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه دارالعلوم کهنوج
دارالعلوم کهنوج
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه قداست اسفندقه
قداست اسفندقه
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه خیبر سیرجان
خیبر سیرجان
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه قبله نرماشیر
قبله نرماشیر
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه خورشید ولایت بافت
خورشید ولایت بافت
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه قائم نرماشیر
قائم نرماشیر
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه خوارزمی نرماشیر
خوارزمی نرماشیر
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه قائم آل محمد (ص) سیرجان
قائم آل محمد (ص) سیرجان
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه خواجه نصیرالدین طوسی اسفندقه
خواجه نصیرالدین طوسی اسفندقه
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه قاضی طباطبائی سیرجان
قاضی طباطبائی سیرجان
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه خواجوی کرمانی بافت
خواجوی کرمانی بافت
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه قاریان قرآن بافت
قاریان قرآن بافت
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه خلیل الرحمان بافت
خلیل الرحمان بافت
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه فواد کرمانی نرماشیر
فواد کرمانی نرماشیر
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه خطیب رابر
خطیب رابر
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه فلسطین سیرجان
فلسطین سیرجان
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه خرمشهر عنبرآباد
خرمشهر عنبرآباد
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه فرهنگستان کهنوج
فرهنگستان کهنوج
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه خرد جیرفت
خرد جیرفت
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه فروغ دانش عنبرآباد
فروغ دانش عنبرآباد
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه خبرگان عنبرآباد
خبرگان عنبرآباد
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه فرقان بافت
فرقان بافت
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه خاقانی نرماشیر
خاقانی نرماشیر
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه فرزانه رابر
فرزانه رابر
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه خاتم النبین سیرجان
خاتم النبین سیرجان
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه فخر عنبرآباد
فخر عنبرآباد
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
مدرسه خاتم الرسول اسفندقه
خاتم الرسول اسفندقه
نامشخص - دبستان کرمان عشایری
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کرمان شهر عشایری را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمان شهر عشایری انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمان شهر عشایری ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمان شهر عشایری را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.