دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کردستان شهر سنندج

مدرسه کاردانش نو اندیش
کاردانش نو اندیش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش امام شافعی
کاردانش امام شافعی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش انصار
کاردانش انصار
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش مهارت
کاردانش مهارت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش کاوشگران 1
کاردانش کاوشگران 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش عصمت
کاردانش عصمت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش آفرینش
کاردانش آفرینش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش امام شافعی درویشان
کاردانش امام شافعی درویشان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش اقبال لاهوری
کاردانش اقبال لاهوری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش ارشاد
کاردانش ارشاد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش خاتم الانبیاء
کاردانش خاتم الانبیاء
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش فن آوران
کاردانش فن آوران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش علم و اندیشه
کاردانش علم و اندیشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش خوارزمی
کاردانش خوارزمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش روزنه
کاردانش روزنه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش تلاش
کاردانش تلاش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 1
مدرسه شهیده فاطمه اسدی
شهیده فاطمه اسدی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 2
مدرسه حرفه ای فرهیختگان
حرفه ای فرهیختگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 1
مدرسه تندرستی
تندرستی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 1
مدرسه فنی و حرفه‌ای حکمت
فنی و حرفه‌ای حکمت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 1
مدرسه نواندیش
نواندیش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 1
مدرسه حرفه ای طالقانی
حرفه ای طالقانی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 2
مدرسه تندرستی
تندرستی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 1
مدرسه فنی شهید نمکی
فنی شهید نمکی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 1
مدرسه کشاورزی شهید مهندس نصری
کشاورزی شهید مهندس نصری
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 1
مدرسه فنی وحرفه ای طوبی
فنی وحرفه ای طوبی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 2
مدرسه فنی و حرفه ای امام شافعی (ع)
فنی و حرفه ای امام شافعی (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 2
مدرسه فنی معلم
فنی معلم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 2
مدرسه فنی عصمت
فنی عصمت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 2
مدرسه فنی طالقانی
فنی طالقانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 2
مدرسه فنی حرفه ای مهر
فنی حرفه ای مهر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 2
مدرسه خدیجه الکبری
خدیجه الکبری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 2
مدرسه حرفه ای نوآوران
حرفه ای نوآوران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 2
مدرسه حرفه ای مهر
حرفه ای مهر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 2
مدرسه پردیس
پردیس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 2
مدرسه بازرگانی و حرفه ای طوبی
بازرگانی و حرفه ای طوبی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 2
مدرسه حرفه ای گلها
حرفه ای گلها
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 2
مدرسه هنرهای زیبا
هنرهای زیبا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 1
مدرسه کیمیا
کیمیا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 1
مدرسه سما
سما
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 1
مدرسه شهید نمکی
شهید نمکی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 1
مدرسه شهید صالح خسروی
شهید صالح خسروی
پسرانه - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه مطهره
مطهره
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه میعاد
میعاد
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه نصر
نصر
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه ارمغان دانش
ارمغان دانش
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه امام سجاد (ع)
امام سجاد (ع)
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه آموزگار 1
آموزگار 1
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه آموزگار 2
آموزگار 2
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه خرم
خرم
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه خلاقیت اندیشه
خلاقیت اندیشه
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه رستگاران
رستگاران
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه سوم شعبان
سوم شعبان
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه شهید فاتحی کرجو
شهید فاتحی کرجو
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه شهیده فرانک دانانیایی
شهیده فرانک دانانیایی
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه طاهره
طاهره
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه طلوع زندگی
طلوع زندگی
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه گلهای کردستان
گلهای کردستان
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه عبدالغفار ارجمندی 2
عبدالغفار ارجمندی 2
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه نور ایمان
نور ایمان
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه آزادگان 2
آزادگان 2
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه آساوله
آساوله
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه حیرت سجادی
حیرت سجادی
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه دکتر گوشه 1
دکتر گوشه 1
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه رنگین کمان
رنگین کمان
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 1
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کردستان شهر سنندج را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کردستان شهر سنندج انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کردستان شهر سنندج ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کردستان شهر سنندج را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.